Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo etika (5)

  Etinės problemos ir jų analizės lygiai. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams, visuomenei. Vadovo socialinė atsakomybė.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Verslo etika (6)

  Verslo etika, etinis minimumas dalykinėje veikloje.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-03
 • Verslo etika (7)

  Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Skirtingų verslo kultūrų pasiskirstymas. Vadovo etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-21
 • Verslo etika (8)

  Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinių problemų ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikacija. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. M. G. Velasquezo septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modelis.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-05-16
 • Verslo etika (9)

  Įvadas. Verslo etikos raida. Etiniai verslo aspektai. Etiketas ir jo svarba versle. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Kas skatina domėjimąsi verslo etika? Verslo etikos struktūra. Požiūris į Lietuvos verslininkus. Interviu. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-06-06
 • Verslo etika įmonėje

  Vadybos etika. Svarbiausi vadybos etikos klausimai. Etiško elgesio modelis. Vertybės organizacijos kultūroje. Vadovavimo dorovinės vertybės. Praktinė dorovė vadyboje.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-12-15
 • Verslo etika ir etiketas

  Verslo normų ir etikos principų taikymo ypatumai nacionalinėje ekonomikoje. Etika ir etiketas. Verslas. Verslininkas.
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-12-28
 • Verslo etika ir reklama

  PowerPoint pristatymas. Verslo etikos apibrėžimas. Etikos kodeksas organizacijoje. Pagrindiniai bendravimo etiketo elementai. Reklamos kritikai pateikia jai tokius kaltinimus. Tarptautinis reklamos kodeksas skelbia tokius pagrindinius principus. Lietuvoje draudžiama visų formų alkoholio reklama, kuri... Moralinė atsakomybė reklamoje. Galima išskirti penkias atsakingųjų grupes. Išvados.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-03-30
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Etikos ir socialinės atsakomybės samprata. Verslo etikos teorijos raida. Verslo socialinė atsakomybė. Etikos ir socialinės atsakomybės duomenų interpretavimas. Verslo etikos svarba. Veiksniai, skatinantys domėtis verslo etika. Etikos teorijos. Verslininko etika. Verslo etikos padėtis Lietuvoje. Etikos kodeksai. Santykiai tarp bendrovių. Socialinės atsakomybės svarba. Socialinė verslo organizacijos atsakomybė. Vadovo socialinė atsakomybė. Organizacijos, berūpinančios verslo etika Europos sąjungos šalyse. Išvados.
  Etika, referatas(21 puslapis)
  2006-11-29
 • Verslo etika ir socialinė atsakomybė: fosforinių trąšų gamyba AB "Lifosa"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Verslo etika. Organizacijos etikos kodekso nuostatos. Etika įvairiose organizacijos veiklos srityse. Darbdavių ir darbuotojų interesų derinimas. Etiškas verslo valdymas. Etiški sprendimai. Organizacijoje taikomų etiškų sprendimų modeliai. Verslo etikos kontrolės priemonės. Etiško valdymo problemos ir grėsmės. Socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė bendros socialinės atsakomybės kontekste. Moralinės, socialinės ir ekologinės atsakomybės apraiškos įmonės veikloje. Socialinės atsakomybės lygių apžvalga.
  Etika, namų darbas(15 puslapių)
  2008-06-04
 • Verslo etika ir tarnybinis etiketas

  Verslo etika ir tarnybinis etiketas. Santykiai su darbuotojais. Darbuotojas. Darbuotojų užduotys. Santykiai su viršininkais. Viršininkas gali būti. Socialinė etika. Asocialus elgesys. Dvasingumas. Socialinis brandumas. Socialinio gyvenimo būdas. Profesinės etikos kodeksai. Verslininko etinis kodeksas. Profesinis įvaizdis ir jo kūrimas. Profesinis įvaizdis. Drabužių reikšmė. Darbuotojo išvaizda. Dalykinis etiketas. Etiškumas dalykiniuose santykiuose.
  Etika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-09
 • Verslo etika tarp vadovo ir jo pavaldinių

  Įvadas. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijose. Valdžia ir pavaldumas. Etinės vadovų ir pavaldinių pareigos. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Vadovo žodis ir autoritetas. Klausymasis. Neverbalinė kalba. Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai. Kritika. Konfliktai tarp vadovo ir pavaldinio. Išvados ir pasiūlymai.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2006-09-18
 • Verslo etika tarptautiniame verslo vystyme

  Įvadas. Etikos samprata. Etika kaip moralinės vertybės. Etika kaip pasekmė. Etika kaip principas. Etika kaip atsakomybė. Etika kaip moralinis aiškinimas (svarstymas). Etika kaip paklusimas moraliniam autoritetui. Etika kaip moralinio sprendimo vykdymas. Integruotos struktūros tarptautiniame versle. Tarptautiniai verslo etikos principai. Kokso (CAUX) principai. Etinės problemos versle: analizės lygmenys ir klasifikavimas. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygmenys. Etinių problemų klasifikavimas. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2007-02-22
 • Verslo etika užsienio ir Lietuvos autorių darbuose

  PowerPoint pristatymas. Verslo etika. Verslo etikos svarba. Kam versle reikalinga etika? Verslo žmogaus mąstysenos taisyklės. Svarbiausios neetiško verslo praktikos išplitimo priežastys. Bankas "Snoras". Pagrindiniai konkurentai. Teikiamos paslaugos. Verslo etika banke "Snoras". Išvados.
  Etika, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-05-11
 • Verslo etika: "Panevėžio energetika"

  Įvadas. Verslo etika teoriškai. Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Verslo etikos principai. Etikos kodeksas. Valdymo sprendimų etiškumas. Etinių klausimų lygiai. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Išvados. Verslo etika įmonėje "Panevėžio energetika". Apie įmonę. Istorija. Veikla. Gamybos rodikliai. Įmonės struktūra. Etikos kodeksas. Darbuotojai. Klientai, tiekėjai, rangovai ir verslo partneriai. Verslo skaidrumas. Interesų konfliktas. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas. Bendrovės turto apsauga ir naudojimas. Verslo priežiūra. Konfidenciali informacija. Sveikata, saugumas ir aplinkosauga. Taisyklių laikymasis. Atskaitomybė. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo etika: atvejų analizė

  Straipsnis Lietuvos Ryte: "JAV ambasada gavo purvo gniūžtę. Nuteistas Amerikos pareigūnas, Lietuvoje pardavinėjęs vizas". Esminės situacijos problemos. Argumentai. Straipsnis Lietuvos Ryte: "Įklimpęs moralusis politikas puola etikos sargus". Esminės moralinės problemos. Visuomenės rinkėjų interesai. Argumentai.
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-04-28
 • Verslo etika: IĮ "Ežero krantas"

  Įvadas. Trumpa įmonės istorija. SWOT analizė. Projekto tikslai ir uždaviniai. Organizacijos struktūra. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Darbo apibendrinimas. Įmonės vidinė komunikacija. Išorinė įmonės komunikacija. Pasiūlymai. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-25
 • Verslo etikos būklė Lietuvoje

  Įvadas. Verslo etikos pagrindai. Verslo etikos analizė. Verslo etikos teorija. Dabartinė verslo etikos būklė. Etikos rūšys. Verslo etikos tikslų įgyvendinimo veiksmai ir priemonės. Etikos kodeksai. Etiketas versle. Santykiai su darbuotojais. Sprendimų priėmimas. Informavimas. Savanaudiškumas. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Tarptautinio verslo etiniai aspektai. Verslo etika plėtros kontekste. Verslo etikos vystymosi tendencijos ir problemos. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-02-12
 • Verslo etikos funkcionalumas

  Įvadas. verslo etikos istorija. Etikos istorinė evoliucija. Verslo etika – nauja mokslo disciplina. Nauja pasaulėžiūra. Etikos kodeksai. Etikos kodeksai humanizuoja verslą. Pirmaeiliai kodeksų tikslai. Etikos funkcionalumas. Etikos valdymas". Ekonomikos ir etikos sąsaja. Situacija Lietuvoje. Verslo etikos analizė įmonėse. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2011-05-08
 • Verslo etikos problemos

  Įvadas. Pagrindinės verslo etikos problemos. Etinė atsakomybė reklamoje. Reakcijos į etikos problemas. Penki ypač svarbūs reklamos moralinio įvertinimo klausimai. Išvados.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-03-14
Puslapyje rodyti po