Šperos.lt > Etika > Etikos tyrimai
Etikos tyrimai

(2 darbai)

Bendravimo etikaĮvadas. Tiriamojo reiškinio pristatymas. Empirinis tyrimas. Tyrimo kriterijų apibrėžtys. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir jų analizė Išvados. Skaityti daugiau
Bendravimo kultūros ir etikos UAB "Baltik Vairas" įvertinimasĮvadas. Bendravimo kultūra ir etika. Bendravimo samprata bei lygmenys. Bendravimo ir etikos reikšmė įmonėje. Organizacijos kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Bendravimo kultūra. Anketavimas. Bendravimo kultūros etikos įvertinimas UAB "Baltik Vairas". Informacija apie respondentus. Respondentų bendravimo kultūros ir etikos vertinimas įmonėje "Baltik Vairas". Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau