Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Sąmoningi" ir "nesąmoningi" žmogaus veiksmai Aristotelio etikoje

  Įvadas. Veiksmo filosofija. Racionalus pasirinkimas. Žmogiškojo veiksmo prigimtis. Ydos ir dorybės. Žmonių dorovinis elgesys. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2007-01-24
 • "Vieno langelio" principas piliečių aptarnavime

  Įvadas. "Vieno langelio" principas. "Vartai" vyriausybinėse institucijose. "Vieno langelio" aptarnavimo principas Darbo Biržoje. "Vieno kontakto" principas Vilniaus miesto savivaldybėje. Išvados .
  Etika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • A. Narbekovas "Bioetika"

  Andriaus Narbekovo knygos "Bioetika" apžvalga. Įvadas. Bioetikos sampratos, principų ir metodologijų analizė. Bioetikos sąvoka. Etiškumo vertinimo metodologijos. Etikos principai ir etinės teorijos. Dirbtinis apvaisinimas. Žmogus – asmuo nuo prasidėjimo momento. Dirbtinio apvaisinimo sąvoka. Dirbtinis apvaisinimas prieš. Mano nuomonė. Išvados.
  Etika, referatas(17 puslapių)
  2007-11-27
 • A. Šopenhaueris "Gyvenimo išminties aforizmai"

  Nagrinėjama Artūro Šopenhauerio (Arthur Schopenhauer), kūrinio "Gyvenimo išminties aforizmai" 1-4 skyriai. Kuo žmogus yra. Ką žmogus turi. Kuo žmogus yra kitiems. Pilietinė garbė. Tarnybinė garbė. Kario garbė. Lyčių garbė. Riteriškoji garbė. Tautos garbė.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-06-18
 • Abortai (2)

  Etikos rašinys apie abortus. Seksualinis švietimas. Abortų rūšys. Buvusių abortistų liudijimai.
  Etika, rašinys(3 puslapiai)
  2006-04-03
 • Abortai (3)

  Įvadas. Abortų bausmės senovės istorijoje. Abortų pagrindinės priežastys. Abortų rūšys. Abortų pasekmės moteriai. Bažnyčios požiūris į abortus. Katalikai apie abortus. Moralinio sprendimo dėl aborto tvarka. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-03
 • Abortai (4)

  Abortas. Abortai. "Jei mes priimame šią logiką, kad nelaukiamumas yra geras pateisinimas abortui, tai tada mes visi turime būti nužudyti.". Seni žmonės taip pat nepageidaujami savo vaikų ir visuomenės. Ar tai reiškia kad ir jie turi būti nužudyti? Kitoks požiūris. Milijonai vaikų kasmet nužudomi įsčiose dėl šios vyraujančios filosofijos. Statistika. Gimdymai ir abortai. Abortų skaičius. Abortai 2000 metais. Abortų rūšys.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2006-04-05
 • Abortai (6)

  Abortų rūšys. Poabortinis sindromas. Psichologinės aborto pasekmės. Pseudoargumentai žudyti. Medicininiai. Pavojus fizinei motinos sveikatai. Grėsmė psichinei motinos sveikatai. Išsigimimai. Kraujomaiša. Socialiniai-ekonominiai. Persidauginimas. Sunkios sąlygos. Moteris - ne ,,gimdymo mašina''. Geriau negimti, nei visą gyvenimą kentėti. Teisiniai. Sulaiko kriminalinius. Moters teisė į savo kūną. Moters teisė pasirinkti. Draudimais nieko nepasieksim. Etiniai. Iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę. Nenorimas vaikas. Išprievartavimas. Nuodija šeimos laimę.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-05-15
 • Abortion: is abortion the right choice?

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Abortai. Abortion. History. Forms of Abortion. Reasons for Abortion. Laws on Abortion. For/Against. Justification. Justification. When does "human life" begin? Choice.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-29
 • Administravimo etika

  Vadyba. Vadovavimas. Kuo žmogus laikomas, tuo ilgainiui ir tampa. Žmonės dažniausiai elgiasi taip, ko kiti iš jų laukia. Žmonių elgesys. Etika ir etiketas. Bendravimas ir ryšiai. Organizacijos vadovybė: valdžia ir asmeninė įtaka. Turizmo versle valdymas. Vadovo teisės organizacijoje. Praktinės problemos. Konfliktinė situacija.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2007-05-17
 • Advokato profesinės etikos pagrindinės nuostatos

  Profesija "Advokatas". Drausmės pažeidimų rodikliai. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-28
 • Ajeris apie etikos ir teologijos kritiką

  Įvadas. A. Ajerio empirinės hipotezės. Etikos sistema. Etikos filosofams nagrinėjamas rūpimas klausimas. Apie etikos ir empirines sąvokas. Kur vartojami etikos terminai?Moralinė sistema. Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-27
 • Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba

  PowerPoint pristatymas. Eutanazijos sąvoka. Savižudybė su pagalba. Savižudybė kaip kiekvieno žmogaus pilietinė teisė ir asmeninė laisvė. Gydytojo atsakomybės už ligonio gyvybę problema. Racionalios savižudybės problema. Savižudybės racionalumo kriterijai. Savižudybės motyvų problema. Savižudybės su pagalba teisėtumo problema. Vokietijos humaniško numirimo draugija. Galimybė stumti į savižudybę nesunkiai sergančius ar laikinus sunkumus išgyvenančius žmones problema. Gydytojo įsipareigojimo padėti nusižudyti problema. Mirtį lemiančių sprendimų problema. Nesaugumo problema. Žmogaus gyvybės vertės problema. Socialinio spaudimo problema. Informacijos prieinamumo problema.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-11-07
 • Alkoholio vartojimo kultūra

  Įvadas. Alkoholis ir kultūra. Alkoholio vartojimo tendencijos Europoje. Girtumo stadijos bei žmonių klasifikavimas pagal alkoholio vartojimo pobūdį. Alkoholio vartojimo teigiamos bei neigiamos savybės organizmui bei socialinei aplinkai. Alkoholio suvartojimo statistika Lietuvoje. Naujausių tyrimų išvados apie alkoholio poveikį organizmui. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-10
 • Amerikiečių šeima

  PowerPoint pristatymas. Moteris ir vyras šeimoje. Tolerancijos vystymas per šeimą. Amerikiečių požiūris į šeimą. Moteriški ir vyriški darbai. Vaikų auklėjimas, prižiūrėjimas. Abortai. Šeimos susirinkimai. Pagrindinės šeimos šventės.
  Etika, pristatymas(8 skaidrės)
  2009-06-15
 • Amoralus, bet meniškas: apie etikos ir estetikos santykį

  Įžanga. Dėstymas. meno ir moralumo samprata. Etikos ir estetikos santykis įvairių filosofų požiūriu.
  Etika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-04-03
 • Amoralus, bet meniškas: apie etikos ir estetikos santykį (2)

  Įvadas. Moralė mene. Etikos ir estetikos santykis. Kas yra estetika? Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-29
 • Antikinės ir viduramžių etikos istorija

  Etikos apibrėžimas ir objektas. Ką reiškia žodis etika? Moralės ir dorovės sąvokos, bei jų samprata. Meditacijos apibrėžimas ir samprata. Trys etikos lygiai: empirinė, teorinė ir normatyvinė etika. Etiniai vaizdiniai senovės Graikijoje. Etika-dorinis raitelių luomų idealas. Moralinis gėris Homero kūryboje. Etinės vertybės Hesiodo kūryboje. Septynių Graikijos išminčių moralinės sentencijos. Dorovinis aspektas Anaksimandro ir Heraklito mokymosi. Pitagoras ir pitagoriečiai etikos istorijoje. Protagoras ir sofistų požiūris į žmogų. Dvi sofistų etinės problemos. Sofistai apie doros mokymą. Santykis tarp gamtos dėsnių ir kultūros nuostatų sofistų mokyme. Sofistų nuopelnai etikai. Teisingumas ir draugystė. Demokrito etinės tendencijos. Sokratas apie žmogaus moralinę būtį. Sokrato etinis mokymas. Sokratas. Moralės principai Sokrato gyvenime. Sokratikų mokyklos (kireniečiai, kinikai)ir jų etinės pažiūros. Sokrato ir Platono etinių pažiūrų palyginimas. Plotono idealizmo etiniai aspektai. Idėjų pasaulis ir gėrio samprata. Protingoji siela. Važnyčiotojo įvaizdis. Žmogaus ir gėrio jungtis. Individualioji ir socialinė etika. Tobulėjimas ir pareiga. Aristotelio etika. Etikos objektas ir uždaviniai. Aukščiausiasis gėris. Dorovinis gėris. Tomo Akviniečio dorybių teorija.
  Etika, špera(9 puslapiai)
  2007-01-16
 • Antikinis kinizmas ir šiuolaikinis cinizmas

  Antikinis kinizmas. Kinizmo atsiradimas antikos etikoje. Pagrindinės kinizmo idėjos ir principai. Šiuolaikinis cinizmas. Šiuolaikinis cinizmas – kinizmo tąsa ar atskira etinė ideologija? Bendrosios žinios apie cinizmą. Šiuolaikinio cinizmo rūšys. Išvados. Antique and modern cynicism: point of distinction.
  Etika, referatas(21 puslapis)
  2006-05-18
 • Antikos etika. Romos stoikai

  30 klausimų testas: Etikos raida. Antikos etikos įskaitinis testas (etikos termino atsiradimas, pagrindinės etikos kryptis, filosofai). Teisingi atsakymai. Koks antikos filosofas ir kada etikos vardu pavadino atskirą filosofijos discipliną? Antikoje filosofus domino gamta, žvaigždės, dangus. Koks senovės graikų filosofas nukreipė filosofiją nuo gamtos prie žmogaus, pirmasis ėmė svarstyti žmogaus savęs pažinimo klausimus? Kai Delfų orakulas paskelbė, kad už Sokratą "išmintingesnio niekur nėra", šiam norėjosi, išsiaiškinti, kas yra toji išmintis. Kad tai išsiaiškintų, jis ieškojo sofistų ir diskutavo su jais, nes jie manė, kad žino, kas yra išmintis. Kas tie sofistai? Įsivaizduokite, kad esate sofistai. Kurį sakinį (tik vieną) paliktumėte? Atėnų valdžia ryžosi organizuoti Sokrato teismą. Jis tapo pirmuoju antikos filosofu už savo mintis nubaustu mirtimi. Kuris iš šių kaltinimų nebuvo pateiktas Sokratui? Kurį iš šių minčių nepriklauso Sokratui? Senovės graikų mąstytojai steigė savo mokyklas. Kokią mokymo įstaigą įkūrė netoli nuo Atėnų miesto sienos Platonas? Pasirink teisingą atsakymą. Epikūras Atėnuose nusipirko namą ir sodą. Nuo to laiko jo naujoji mokykla gavo Epikūro sodo vardą. Kuo garsėjo Epikūro sodas? Antikos filosofas Epikūras padėjo filosofinius etinius pamatus žmogaus laimingo gyvenimo sampratai, kurios pagrindinis principas – hedonizmas. Kas yra hedonizmas? Antikos kultūra savižudybei suteikė didybės. "Doras žmogus turi gyventi ne tiek, kiek jam malonu, bet tiek, kiek reikia"(Seneka). Stoikai pateisino savižudybę. Kuris teiginys nepriimtinas stoikams? Romos stoikų etikoje tikrasis gėris yra tai, kas tarnauja aukščiausiam tikslui – dorybei: tai dori žmonės ir dori jų darbai. Ką stoikai laikė tikruoju blogiu? Jeigu jus būtumėte hedonistais, kaip paaiškintumėte užrašą ant Epikūro sodo vartų: "Svety, tau čia bus gera: čia malonumas - aukščiausias gėris"? Neteisingą teiginį išbrauk. Kas parašė šią mintį: "Būdo dorybė yra vidurys tarp dviejų ydų – pertekliaus ir stokos." Antikinę dorybių sistemą sudarė keturios svarbios savybės. Kuri iš šių savybių netinka doram žmogui? Ką graikų filosofams reiškė tokia formulė: B = G + G + T? Parašykite žodžių reikšmę. Dauguma antikos filosofu kūrinių neišliko: jie parašė daug knygų, tačiau mūsų laikus pasiekė tik fragmentai. Kuris filosofas nėra nurodyto veikalo autorius? Kuri etinė teorija iškėlė žmogaus išminties ir jo vidinės stiprybės reikšmę? Įsivaizduok, kad esi stoikas. Kurį sakinį išbrauktum? Anot ko, šalia daiktų egzistuoja ir idėjų pasaulis. Daiktus kuria žmonės, o idėją – Dievas. Idėjos yra amžinos, o daiktai – laikini. Kas sukūrė dviejų pasaulių (laikinų, išnykstančių daiktų ir nekintančių, amžinų idėjų) teoriją? Platonas kuria idealios valstybės modelį, kurioje viešpatauja keturios dorybės. Svarbiausioji iš jų yra? Visi Platono valstybės gyventojai griežtai suskirstyti į sluoksnius(luomus), jie atlieka savo klasei būdingas funkcijas. Kuris teiginys neteisingas? Senovės graikų filosofai draugystę vadina dorybe ir laiko ją reikalingiausiu dalyku gyvenime. Aristotelis savo veikaluose gana įdomiai aptarė draugystę. Jis draugystę priskiria prie būtinų savybių žmogaus, kuris turėtų pasiekti gėrį. Kurį teiginį Aristotelis išbrauktų? Nedaug pasaulyje yra mąstytojų, šlove prilygstančių Aristoteliui. Viduramžiais jis tapo mokytumo simboliu. Kuriai etikos krypčiai priskirtumėte Aristotelio etiką? Ko, anot Aristotelio, mes siekiame tik dėl jos pačios, niekuomet dėl ko nors kito? Romos stoikas Seneka moko savo jaunąjį draugą Lucilijų ("Laiškai Lucilijui"), kaip tapti tikrosios visatinės valstybės piliečiu – kosmopolitu. Ką turi daryti Lucilijus, kad taptų kosmopolitu? Pažymėkite neteisingą teiginį. Markas Aurelijus – Romos imperatorius, filosofas kelia reikalavimus "Sau pačiam". Stoikui pareiga – jo orumo ir garbės pamatas. Kodėl, anot filosofo, žmogus atlieka pareigą? Romos stoikas (buvęs vergas) Epiktetas mano, kad pagrindinis stoiko tikslas – išsiugdyti vidinę dvasinę laisvę ir būti nepriklausomam nuo išorinių sąlygų. Kokius žmones Epiktetas vadina laisvais? Neteisinga teiginį pažymėk. Senovės graikų filosofai manė, kad išminčius pasiekia ataraksiją pažindamas pasaulį ir šitaip įveikdamas baimę bei netikrumą. Kas yra ataraksija? Antikinio kinizmo laikai tęsėsi nuo Va. pr. Kr. pabaigos ir truko bemaž tūkstantį metų. Retas filosofijos laikotarpis, trukęs šitiek laiko, šitaip užmirštamas. Kinizmo filosofija laikoma "šuniška" filosofija. Kas tie kinikai? Kuris iš išvardintų filosofų nebuvo stoicizmo atstovu?
  Etika, testas(3 puslapiai)
  2005-09-19
Puslapyje rodyti po