Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Policijos pareigūnų etika (2)

  Įvadas. Etikos sąvoka. Asmens etika, grupės etika, profesinė etika. Teisėtvarkos apsaugos pareigūnų elgesio kodeksas. Policijos deontologija. Policijos pareigūnų etika. Išvada.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-13
 • Populiariųjų žurnalų vertybės moksleivių akimis

  Įvadas. Kas yra vertybės? Vertybių rūšys. Vertybių sistema. Vertybinės orientacijos. Idealai, tikslai, interesai ir įsitikinimai kaip vertybės. Šeimos ir mokyklos vaidmuo ugdant vertybes. Svarbiausios vertybės, kurias turėtume diegti jaunimui namuose ir mokykloje. Kokias vertybes skiepija moksleivių skaitomi žurnalai? Tyrimas. Moksleivių anketų atsakymų analizė. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-05-17
 • Požiūris į eutanaziją

  Etikos esė. Eutanazija. Kaip aš suprantu euttanaziją.
  Etika, esė(1 puslapis)
  2009-09-15
 • Pramoginių renginių įtaka doroviniam jaunimo auklėjimui

  Įvadas. Dorovinio auklėjimo tikslai, uždaviniai. Pramogų samprata ir jų reikšmė. Žaidimai. Masinis šokas. Masinė daina. Atrakcionai jaunimui. Pramoginiai renginiai ir jų poveikis doroviniam auklėjimui. Viktorinos. Moksleivių viktorinos rezultatai. Vakaronės. Jaunimo vakaronė Šauliuose. Diskotekos auklėjamoji reikšmė. Šokių vakarai. Poilsio vakarai. Šventės. Šventės laikas. Šventinė apeiga. Šventinė pramoga. Švenčių personažai. Užgavėnės. Tyrimai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2).
  Etika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-03-28
 • Prievarta vardan gėrio

  Etikos rašinys. Prievarta ir blogis vardan gėrio.
  Etika, rašinys(5 puslapiai)
  2009-04-21
 • Prigimtis

  Įvadas. Aristotelis. Šv. Augustinas. Machiavelli. Grocijus. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-05
 • Principais, asmenybe ir santykiais grindžiamas požiūris į socialinio darbo etiką

  Principais grindžiamas požiūris. Pagarba ir autonomija socialinio darbo santykiuose: I. Kanto principai. Gerbūvio ir teisingumo skatinimas visuomenėje: utilitarizmo principai. Visuotinės dorovės" požiūris: kantizmo-utilitarizmo principai.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-03-24
 • Profesijos etikos kodeksas: bibliotekininkas

  Etikos kodekso samprata. Amerikos Bibliotekų Asociacijos (ALA) etikos kodekso istorija. Lietuvos Bibliotekininkų etikos kodekso lyginimas su Amerikos Bibliotekų Asociacijos etikos kodeksu (Palyginimas). Priedai (2).
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-29
 • Profesinė bibliotekininko etika

  Pratarmė. Įžanga. Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. Profesinės doros sąvoka. Profesinės doros specifika. Profesinės etikos kodeksai. Darbo etika. Profesinės doros problemos. Profesinė sąžinė, pareiga, atsakomybė ir garbė. Profesinis taktas. Kalbos kultūra. Profesinis autoritetas. Valdymo etika. Kolektyvo bendravimo kultūra. Etiniai sprendimai organizacijoje. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Kritikos ir savikritikos kultūra. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Pareiga skaitytojui kaip klientui. Bibliotekininko pareiga visuomenei. Bibliotekininko pareiga bibliotekai. Bibliotekininko santykiai su kolegomis ir kitų profesijų atstovais. Bibliotekininko etikos kodeksas. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Laisvas priėjimas prie informacijos. Intelekto laisvė. Informacijos tikslumas ir patikimumas. Cenzūra. Kliento privatumo ir konfidencialumo principas. Klientų lygiateisiškumas. Autoriaus teisių apsauga. Mokamos paslaugos bibliotekoje. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Probleminiai bibliotekininko etikos klausimai. Priedai (6).
  Etika, konspektas(60 puslapių)
  2008-06-13
 • Profesinė etika

  Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Profesinės etikos objektas. Profesinis autoritetas.
  Etika, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-02
 • Profesinė etika (2)

  Šiuolaikinių profesijų užuomazgos. Profesinė etika. Profesija ir jos institucija. Atskiros profesijos atstovų veiklos moralinis vertinimas. Elitizmas. Paternalizmas. Susvetimėjimas. Kodeksas. Etikos kodeksas.
  Etika, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-28
 • Profesinė etika (3)

  Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Įmonių santykiai su vartotojais. Etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-01-18
 • Profesinė etika (4)

  Įvadas. Mikroetikos problemos rekreacijos ir turizmo versle. Tarnybinio demaskavimo (skundimo)problema. Organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo problema. Firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu problema. Įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis problema. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. Naudingų santykių problema (kyšio problema). Makroetikos problemos rekreacijos ir turizmo versle. Santykiai tarp bendrovių. Santykiai tarp bendrovių ir valstybės. Bendrovių santykiai su vartotojais. Bendrovės santykiai su investuotojais. Bendrovės, vietos bendruomenės ir tautinių mažumų socialinis palaikymas. Bendrovės ir aplinkos apsauga. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-04
 • Profesinė etika (5)

  Bendrovės etika ir sprendimų priėmimas. Tarnybinio demaskavimo tema (skundai). Skundimas yra moraliai leistinas. Etinių problemų kilimo priežastys. Verslo etiniai aspektai. Profesinės etikos samprata. Organizacijų kultūra ir etika. Verslo moralinė atsakomybė. Socialinė verslo organizacijos atsakomybė. Makroetikos problema. Santykiai tarp bendrovių. Santykiai tarp bendrovių ir valstybės. Bendrovių santykiai su vartotojais. Santykiai tarp bendrovės ir investuotojų. Bendrovės ir vietos bendruomenės. Bendrovės ir aplinkos apsauga. Bendrovės ir socialinės mažumos. Etiketas organizacijoje. Verslo etikos ir administracinės veiklos santykis. Verslininko santykis su etikos kodeksu. Etinių kodeksų universalizavimo galimybės ir kryptys. Teisingumo etika. Mikroetikos problema. Vadybininkų vaidmuo organizacijoje. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Tarnybinio demaskavimo (skundimo) problema. Skundimas yra moraliai leistinas. Skundimas kaip moraliai įpareigojantis. Naudingų ryšių etika.
  Etika, špera(24 puslapiai)
  2007-12-07
 • Profesinė etika (6)

  Atsakymai į klausimus. Remdamiesi Marko Aurelijaus knygos "Sau pačiam" analize pateikite šio autoriaus pagrindinių vertybių ir principų išplėtotą dorinę interpretaciją, sykiu nurodydami kuo tos pažiūros artimos stoikų pažiūroms. Kaip apskritai vertinate savo universiteto moralinį lygį? Jei laikote jį nepakankamai aukštu, kaip tai reiškiasi kasdieninėje praktikoje? Kokius būdus padėčiai gerinti padėtumėte pasiūlyti? Kas jums trukdo tai padaryti. "Sakau jums broliai, laikas trumpas. Todėl tie, kurie turi žmonas gyvenkite tarsi neturėdami, kurie verkia tarsi neverktumėt, kurie džiaugiasi tarsi nesidžiaugtumėt, kurie perka tarsi būtų neįsigiję, kurie užsiėmę pasaulio reikalais gyventumėt tarsi neužsiėmę, nes šio pasaulio pavidalas praeina".
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-11
 • Profesinė etika (7)

  Įvadas. Visuomenė tarnautojų moralė ir vertybės. Moralės ir etikos ryšys. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etika ir jos reikšmė organizacijoje. Etika organizacijoje. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar nesutarimo. Kasdienio elgesio organizacijoje etiketas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-27
 • Profesinė etika ir etiketas

  PowerPoint pristatymas. Etiketas. Keturi pagrindiniai šiuolaikinio etiketo principai. Verslo etika. Keletas tarnybinio etiketo pristatymo, pasisveikinimo ir kreipimosi taisyklių. Pokalbio etiketo taisyklės ir įgūdžiai. Pagrindiniai verslininko etiškos veiklos nuostatai, pagal kurias turi laikytis tos veiklos atstovai.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-22
 • Profesinės etikos dilemos

  Profesinės etikos samprata. Profesinės moralės dilemos. Medicininė etika kaip profesinės etikos pavyzdys: dabarties iššūkiai. Naujos problemos, iškilusios mūsų dienomis. Ligos paslapties saugojimas. (Konfidencialumo taisyklė). Organų transplantacija. Abortai. Eutanazija. Profesinės ir universalios etikos santykis. Personalinės etikos principai. Profesinės etikos principai. Pasaulinės (visuotinės) etikos principai. Profesinės etikos socialinės funkcijos.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Profesinės etikos kodeksas

  Įvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Kas nurodoma etikos kodekse. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso sudedamosios dalys. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodeksų nauda.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Profesinės etikos samprata

  Profesinės moralės dilemos. Medicininė etika kaip profesinės etikos pavyzdys: dabarties iššūkiai. Profesinės ir universaliosios etikos santykis.
  Etika, konspektas(13 puslapių)
  2006-04-12
Puslapyje rodyti po