Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendrovės etikos kodeksas: kompanija Shell (2)

  Įvadas. Trumpa Shell įmonės charakteristika. Shell įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais, tiekėjais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują Shell įmonės kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(17 puslapių)
  2008-11-20
 • Bibliotekininko profesinė etika

  Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Pareiga skaitytojui kaip klientui. Bibliotekininko pareiga visuomenei. Bibliotekininko pareiga bibliotekai. Bibliotekininko santykiai su kolegomis ir kitų profesijų atstovais. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Bibliotekininko profesinė etika (2)

  Terminai: etika, etiketas; jų kilmė. Konsekventinės ir deontologinės teorijų esmė. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai: raida, esmė. Darbo etikos ir profesinės doros problemos. Valdymo etika: bendravimo kultūra, profesinis taktas, profesinis autoritetas, profesinė sąžinė. Profesinė etika ir konfliktinių situacijų valdymas. Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etikos kodeksas, jo etinės pareigos turinys. Bibliotekininkų etikos raiškos sritys ir dilemos. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai ir jų kultūra. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Bibliotekos įvaizdis. Profesijos atstovo įtaka bibliotekos įvaizdžio formavimui.
  Etika, konspektas(8 puslapiai)
  2009-04-27
 • Bioetika

  Antropologija. Žmogaus gyvybės atsiradimas prokreacijos būdu ir dirbtinė reprodukcija. Genų inžinerija ir klonavimas. Eksperimentai su žmonėmis. Vaisingumo kontrolė. Žmogaus kūno rekonstrukcinės operacijos. Lyties pakeitimo operacijos. Organų ir audinių transplantacija. Donorystės problemos. Eutanazija.
  Etika, referatas(31 puslapis)
  2005-10-05
 • Bioetika (2)

  Asmuo ir lytiškumas. Abortai. Dirbtinis apvaisinimas. Klonavimas. Donorystė. Rekonstrukcinė ir kosmetinė chirurgija. Lyties pakeitimas. Transseksualizmas. Hermafroditizmas. Eksperimentai su žmonėmis. Eksperimentai. Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Vaikų dalyvavimas eksperimentuose (bei neįgaliųjų). Kontracepcija ir natūralus šeimos planavimas. Klausimai, susiję su žmogaus mirtimi. Eutanazija.
  Etika, konspektas(20 puslapių)
  2006-09-30
 • Bioetika (3)

  Principai. Autonomija. Laisvas ir informuotas sutikimas. Geradarystės principas. Paternalizmas. Laisvas ir informuotas sutikimas. Alternatyvų pristatymas. Numanomas paciento sutikimas. Nepajėgus duoti sutikimą pacientas. Į procesą orientuotas kompetencijos standartas. LIS srityje atlikti empiriniai tyrimai. Privatumo principas. Konfidencialumas. "Konfidencialumo", "paslapties", "profesinės paslapties" sąvokų skirtumai. Konfidencialumo laikymosi reikšmė. Konfidencialios informacijos pateikimas trečiajai šaliai. Veiksmo vertinimo kriterijai. Intuicinė teorija. Moralinis pozityvizmas. Hedonistinė teorija. Proporcionalizmas. Proporcionalizmo sėkmę lemia. Objektas. Tikslas. Tikslas ir padariniai. Aplinkybės. Dvigubos pasekmės principas. Etiniai kriterijai informuojant trečiąją šalį.
  Etika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-05-24
 • Bioetika (4)

  Bioetikos samprata. Bioetikos mokslo raida. Struktūrinės dalys ir jų apibūdinimas. Bioetikos ir kitų mokslų ryšys. Žmogus IR Žmogiškieji veiksniai. Dualistinė antropologija. Žmogus - siela ir kūnas. Kūnas - asmens gėris ir gėris asmeniui. Žmogaus gyvybės vertė. Gyvybės kokybė ir gyvenimo kokybė. Žmogiškieji veiksmai ir žmogaus veiksmai. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksmai. Veiksmo intensija. Veiksmo vertinimas iš veikiančio žmogaus pozicijos. Deontologinis metodas. Personalistinis metodas. Žmogaus asmens lytiškumas ir gyvybės atsiradimas. Separatistinis lytiškumo suvokimas. Integralistinis žmogaus lytiškumo suvokimas. Žmogaus gyvybės atsiradimo teorijos. Įrodymai, jog žmogus – asmuo nuo prasidėjimo momento. Prigimtinis moralinis įstatymas. Prigimtinė teisė. Vaisingumas. Šeimos planavimo metodai. Natūralus šeimos planavimas. Moters lytinė sistema. Kontracepcija. Kontracepcijos metodai. Abortas. Lyties keitimo operacijos. Eutanazija.
  Etika, špera(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Bioetikos etiškumo klausimų išsiaiškinimas

  Turinys. Įvadas. Trumpa bioetikos atsiradimo istorija. Organų transplantacija. Tiriamųjų teisių gynimas. Gyvi ir mirusieji donorai. "Šuns širdis". Dirbtinis apvaisinimas. Kultūrinės – religinės tradicijos. Nėštumo nutraukimas. Vaikas pagal užsakymą. Kamieninės ląstelės ir klonavimas. Teisė į mirtį. "Nepaklusnių" berniukų sindromas. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Bioetikos įvadas

  Kūnas ir siela. Kodėl nelogiška reinkarnacija. Keli krikščioniški aspektai. Žmogiškasis lytiškumas. Žmonių lytiniai santykiai etiškumo aspektu yra. Apvaisinsimas ir vaisingumas. Santuoka Santuokinis aktas. Visiškas savęs dovanojimas galimas. Taigi lytinių galių išreiškimas santuokoje ne visuomet yra moralus, tam būtinos sąlygos. Kaip atskirti kas yra gera. Moralinio vertinimo principai. Abortas ir bendradarbiavimas blogyje. Abortas išprievartavimo atveju. Kontracepcija. Prievartinė sterilizacija. Tarp kontracepcijos ir aborto. Abortai. Kaip daromi abortai. Abortų komplikacijos. Poabortinio sindromo nugalėjimui. Vaisingumas ir nevaisingumas. Lyties pakeitimo operacija ir hermafroditai. Natūralusis šeimos planavimo metodas (NŠP). Natūraliojo šeimos planavimo metodo privalumai. Ar NŠP yra natūralioji kontracepcija.
  Etika, konspektas(27 puslapiai)
  2009-06-29
 • Business ethics

  Darbas anglų kalba. Verslo etika. Introduction. Conflict of Interest. Gifts. Corporate Opportunities. Illegal Payments. Illegal Political Contributions. Protection and Proper Use of Company Assets. Proper Accounting. Insider Trading. Confidential Information. Inventions, Developments, Improvements. Antitrust Compliance. Fair Dealing. Harassment. Safety. Government Reporting. Environmental Responsibility. Product Integrity. Diversity. Fair Employment Practices. Foreign Trade. Responsible Delegation. Disciplinary Action. Reporting Illegal, Unethical Behavior, or Violations of the Code. Waivers of the Code. Vocabulary.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Business ethics (2)

  Darbas anglų kalba. Verslo etika. Introduction. Gender business principles. Stakeholders principles. Conclusion.
  Etika, rašinys(3 puslapiai)
  2007-05-04
 • Business ethics and cultural differences

  Verslo etika ir kultūriniai skirtumai. Darbas anglų kalba.
  Etika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-03-29
 • Cultural differences

  Darbas anglų kalba. Kultūriniai skirtumai. Introduction. Business etiquette in USA. Appearance. Behavior. Communications. Business etiquette in Australia. Appearance. Communications. Business etiquette in South Africa. Appearance. Behavior. Communications. Conclusion.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-17
 • Cultural differences in Indonesia and India

  Darbas anglų kalba. Kultūriniai skirtumai Indonezijoje ir Indijoje. Introduction. Indonesia. Rules of behavior. Positive and negative topics to conversation. Business dress. Suitable and unsuitable business gifts. Appreciated Gifts. Gifts to avoid. Negotiation. India. Rules of behavior. Positive and negative topics to conversation. Business dress. Suitable and unsuitable business gifts. Negotiation.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2007-04-06
 • Dalykinio bendravimo etika

  Įvadas. Bendravimas. Pagrindinės sąvokos. Bendravimas ir jo samprata. Bendravimas ir jo doroviniai žmonių tipai. Bendravimo vystymasis. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas ir jo stiliai. Neverbalinis bendravimas. Etika. Etikos samprata. Etikos uždavinys ir metodas. Dalykinio bendravimo etikos praktinės situacijos. Išvados. Priedas.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-10-18
 • Dalykinio bendravimo ypatumai Maroke

  Įvadas. Tikslas: Analizuojant literatūros šaltinius išnagrinėti dalykinio bendravimo ypatumus Meksikoje. Darbo metodikos, reikšminiai žodžiai ir sąvokos. Komunikacija ir jos svarba. Skirtingų kultūrų komunikacijos ypatumai. Užsienio verslo kultūrų aspektai. Meksika. Meksikos istorija. Meksikos vardo kilmė. Meksikos politinė sistema. Meksikos dalykinio bendravimo ypatumai. Elgesys. Komunikacija. Dalykinis bendravimas raštu. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2009-05-22
 • Dalykinio bendravimo rūšys

  Įvadas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas ir jo stiliai. Neverbalinis bendravimas. Dalykinio bendravimo psichologija. Dalykinis bendravimas: ar yra taisyklės, kurių reikia laikytis. Anketa. Interviu analizė, įvertinimas ir apibendrinimas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2009-05-05
 • Dalykinio bendravimo su Japonijos šalies partneriais ypatumai

  Įvadas. Trumpai apie Japoniją. Japonų charakterio ypatumai. Pirmasis kontaktas. Bendravimo stilius. Verslo protokolas. Dalykiniai susitikimai. Derybos su japonais. Papročiai. Stalo manieros. Verta žinoti. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-09-20
 • Dalykinio etiketo ypatumai

  Įvadas. Dalykinis bendravimas. Svečių priėmimas ir dalykiniai pietūs. Vadovo etiketo ypatumai. Apranga. Vizitinės kortelės. Dovanos, gėlės ir sveikinimai. Dalykinio etiketo skirtumai užsienio šalyse. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2010-04-23
 • Dalykinio pokalbio technika

  Įvadas. Derybos ir pokalbiai bei jų organizavimas. Pasirengimas pokalbiui (deryboms). Derybų pradžia. Dialogas. Dialogo prieštaravimai. Argumentavimas. Pokalbio pabaiga. Kodėl žmonės derasi? Išvados.
  Etika, referatas(22 puslapiai)
  2006-10-11
Puslapyje rodyti po