Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etika ir jos taikymas versle

  Įvadas. Verslo etikos apibrėžimas. Etika ir verslas. Etika ir plėtros teorija. Pastovios etinės normos. Verslo ir etikos ryšys. Išvados ir pasiūlymai.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-11-28
 • Etika ir socialinė atsakomybė

  Verslo etikos būklė Lietuvoje. Etikos teorijos. Verslininko etika. Etikos kodeksai. Socialinė atsakomybė.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-30
 • Etika ir socialinė atsakomybė (2)

  Įvadas. Kas rūpi etikai. Kultūra ir elgesys. Geros valios politika. Kolektyvinė socialinė atsakomybė. Įmonių socialinė atsakomybė. Išankstinio supratimo elementai. Žmogaus situacija šiuolaikiniame pasaulyje. Socialinė meilė ir savanorystė. Aukojimosi kitų labui ir savęs tobulinimo etika. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-10-11
 • Etika kaip praktinė filosofija

  Etika kaip praktinė filosofija. Senovės filosofija. Pirmasis filosofijos laikotarpis. Antrasis senovės filosofijos laikotarpis. Trečiasis senovės filosofijos laikotarpis. Senovės filosofijos pabaigos laikotarpis. Krikščioniškoji filosofija. Viduramžių filosofija. Filosofijos formavimosi ir plėtros laikotarpis. Viduramžių sistemų laikotarpis. Viduramžių filosofijos laikotarpis. Naujųjų amžių filosofija. Pirmasis naujųjų amžių atgimimo laikotarpis. Naujųjų amžių filosofijos laikotarpis. Trečiasis naujųjų amžių filosofijos laikotarpis. Naujas sistemų laikotarpis.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-12
 • Etika reklamoje Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių pavyzdžiu

  Etikos reklamoje samprata. Etikos reklamoje vertinimo aspektai. Klaidinanti reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimo formos Europos sąjungos ir Lietuvos atžvilgiu. Moralinė atsakomybė už reklamą. Mobiliojo ryšio operatorių reklamų etiškumo analizė reklaminių kampanijų "Faktas juodu ant balto" ir "Šeima" pavyzdžiu. "Omnitel" reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" aprašas. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis profesionalų išvadomis. Reklaminės kampanijos "Faktas juodu ant balto" analizė remiantis apklausos duomenimis. "Bitės GSM" reklaminės kampanijos "Šeima" analizė.
  Etika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2005-12-16
 • Etika valstybės tarnyboje

  Įvadas. Etikos problemos valstybės tarnyboje. Seimo kontrolierių įstaigos įtaka valstybės tarnybos etikai. Apibendrinimas.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Etika viešajame administravime

  Etikos sąvoka. Valdininkai ir etika. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos kodeksai. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-17
 • Etika viešajame administravime (2)

  Įvadas. Etika viešajame administravime. Etikos problemos. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Etika viešajame administravime (3)

  Įvadas. Etikos svarba viešajame administravime. Profesinė etika. Visuomenės tarnautojų profesiniai principai ir vertybės. Etiškumas dalykiniuose santykiuose. Etiško sprendimo svarba. Etikos problemos. Etikos kodeksai. Etiško vadovo elgesio modelis. Išvados.
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2007-02-20
 • Etika viešajame sektoriuje

  Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas spendimų priėmimas. Valstybinės tarnybos įstatymai Lietuvoje. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-20
 • Etika žmogaus gyvenime

  Įvadas. Etikos reikšmė žmogaus gyvenime. Moralė, jos vieta mano gyvenime. Gyvenimo prasmė ir laimė. Gyvenimo – karjeros vaivorykštė. Mano charakteris ir gyvenimo vertybės. Konfliktai mano gyvenime. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Etika. Moralė. Dorovė

  Įvadas. Etika kas tai. Etika moko trijų dalykų. Konsekventinė teorija. Deontologinė teorija. Monistinė pozicija. Reliatyvistinė pozicija. Pliuralistinė pozicija. Profesinė etika. Keturi glaudžiai tarpusavyje susiję žmonių etiško bendravimo lygmenys. Pagrindinės etikos funkcijos. Moralė. Moralinis vertinimas. Dorovė. Teisė ir dorovė. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-10
 • Etiketas (2)

  Įvadas. Sveikinimasis. Mandagus kreipimasis. Atsiprašymas. Dėkojimas. Atsisveikinimas. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-12-18
 • Etikos ir moralumo socialiniai saitai

  Įvadas. Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Etika. Moralė. Moralė, jos kilmė, normos, vystymosi teorijos. Žmonių moralumas. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2010-08-10
 • Etikos istorija

  Filosofinės etikos istorijos prielaidos. Ikifilosofinė gėrio raida. Sofistai ir Sokratas. Platono gėrio idėja. Aristotelio etika. Krikščioniškos moralės prigimtis. Sandora su Dievu, kaip moralės pagrindas. Senojo Testamento etiniai ribotumai. Moralės reikalavimai meilės įstatyme. Moralinio įstatymo samprata. Amžinasis, prigimtinis ir žmogaus įstatymai. Prigimtinis įstatymas, kaip amžinųjų Dievo potvarkių atspindys. Žmogiškojo įstatymo samprata ir būtinumas. Sąžinės sampratos raida. Sąžinės kilmės samprata ir jos raida. Įpareigojanti sąžinės galia. Tomas Akvinietis ir Kantas. Sąžinės autonomija. Dorybių teorija. Dorovės normos ir dorybės prigimtis. Klasikinė dorybės sąvoka. Dorybių sistemos. Pagrindiniai dorybės reikalavimai. Alasdair MacIntyre dorybių etika. Žmogaus veikla dorovės požiūriu. Žmogiškųjų veiksmų samprata. Intelekto ir valios santykis žmogaus veiksmuose. Moralinė išorinio veiksmo vertė. Nuodėmės prigimtis. Moraliai blogas veiksmas. Šiuolaikinės dorovės filosofija. Egzistencializmo etika: Sorenas Kierkegaardas, Karlas Jaspersas. Diskurso ir komunikacijos etika: Jurgenas Habermasas, Karlas-Otto Apelis. Dialogo ir atsakomybės etika: Emanuelis Levinas, Martinas Buberis.
  Etika, konspektas(14 puslapių)
  2009-01-29
 • Etikos įtaka audito ir finansų veikloje

  Įvadas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Auditoriams iškylančios etinės problemos. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Išvados.
  Etika, rašinys(4 puslapiai)
  2007-02-13
 • Etikos įtaka marketingo sprendimams

  Įvadas. Deontologinė etikos teorija. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kultūra, korupcija ir kyšiai. Praktinė dorovė vadyboje. Išvadas.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-20
 • Etikos įtaka versle priimamiems sprendimams

  Įvadas. Etikos įtaka versle priimamiems sprendimams. Nelegalus apgyvendinimo paslaugų teikimas rekreacijos ir turizmo versle. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Etikos kilmė

  Įvadas. Etikos samprata. Pagrindinės etikos problemos. Etikos raida pagal Imanuelį Kantą. Pagrindinės etines sąvokos. Etikos apibrėžimas. Būti vertam laimės. Kategorinis imperatyvas. Malonumas – nemalonumas. Moralumas. Valia, valios laisvė. Autonomija. Praktinis tikslingumas. Aukščiausiasis gėris. Etikos didaktika. Išvados.
  Etika, referatas(20 puslapių)
  2008-12-14
 • Etikos klimato samprata

  Įvadas. Etikos klimato esmė. Etikos klimatą nusako keletas nusistovėjusių praktikų (pagal D. Menzel). Organizacijos etikos klimatas. Sukurti organizacijos etišką klimatą reikia. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-04-03
Puslapyje rodyti po