Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tolerancija (9)

  Etikos esė. Tolerancija. Ar tikrai elgiamės lyg būtume lygūs, nors ir esame skirtingi?
  Etika, esė(1 puslapis)
  2009-06-02
 • Trenerio etika

  Įvadas. Profesinės dorovės specifika. Trenerio autoritetas. Trenerio darbo etika. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Darbo drabužiai. Išvados.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2005-07-22
 • Utilitarizmas

  Utilitarizmas. Dorumo sąvoka. Malonumo sąvoka. Malonumo kokybė ir kiekybė. Utilitarizmas kaip teisingumo pagrindas. Utilitarizmas – gyvenimo pagrindas.
  Etika, esė(6 puslapiai)
  2006-10-05
 • Vadovavimo etika

  PowerPoint pristatymas. Etikos samprata. Verslas ir etika. Organizacija ir etika. Vadovavimas ir etika.
  Etika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-07-02
 • Vadovavimo etika (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Vadovavimo dorovinės vertybės. Etiško elgesio modelis. Idealus-etiškas vadovas. Vadovo asmenybė. Vadovo profesionalumas. Neetiškas vadovas. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2008-05-14
 • Vadovo bendravimo etika

  Įvadas. Tiriamojo reiškinio pristatymas. Empirinis tyrimas. Tyrimo kriterijų apibrėžtys. Tyrimo procedūra. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-04-05
 • Vadovo etika

  Įvadas. Vadovo asmenybė. Profesionalumas. Dorovingumas. Etiketas. Išvados. Išnašos.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-17
 • Vadovo etikos reikšmė versle (2)

  Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Konfliktai. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Kas lemia vadovo darbo sėkmę. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-16
 • Vadovo profesionalumas, bendravimo manieros

  Įvadas. Pagrindiniai vadovo aprangos reikalavimai. Vadovo elgesys su darbuotojais. Kreipimosi maniera. Veidas, mimika. Humoras ir šypsena. Nuotaika. Kaip elgtis vadovui?
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-14
 • Valia (4)

  Kas toji valia ir kokia valios reikšmė žmogaus gyvenime? Kaip ugdyti valią?
  Etika, rašinys(2 puslapiai)
  2006-12-04
 • Valstybės tarnautojo etika

  Įvadas. Valstybės tarnautojų profesionalumas ir etiškumas. Etikos samprata valstybės tarnyboje. Etiškas sprendimų priėmimas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnautojų etikos principai. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-08
 • Valstybės tarnautojo etika (2)

  PowerPoint pristatymas. Valstybės tarnyba. Profesijos atributai. Pasitikėjimas kaip etiškumo kriterijus. Bendrosios pasitikėjimo praradimo priežastys. Elgesio diegimo mechanizmai. Formalūs ir neformalūs elgesio diegimo mechanizmai. Kur mes esame? Gyventojų nuomonė apie politikų/tarnautojų elgesį. Problemos ir galimi sprendimai. Pasitikėjimo atkūrimo eiga.
  Etika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-08
 • Valstybės tarnautojo etika: Alytaus mero atvejis

  Įvadas. Etinės problemos aprašymas. Atvejo aprašymas. Analizė. Išvados.
  Etika, analizė(9 puslapiai)
  2011-07-04
 • Valstybės tarnautojų etika

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos objektas ir funkcijos. Etikos infrastruktūra. Etikos kodeksų paskirtis ir tikslai. Valstybės tarnybos etikos elementai. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės. Pagrindiniai valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principai. Valstybės tarnautojų etikos problemos. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Korupcija. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Etikos problemų analizė. Etiškas sprendimų priėmimas. Etikos svarba valstybės tarnyboje. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2008-03-02
 • Valstybės tarnautojų etikos problemos

  Įvadas. Korupcija. Korupcijos sąvokos samprata. Dovanos ir kyšiai. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Korupcijos rūšys. Korupcijos prevencija. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. Apgavystė. Apgavystės samprata, formos. Skundimas – kovos prieš apgavystę priemonė. Interesų konfliktas. Sąvoka. Situacija: interesų konfliktas. Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų pavyzdžiai. Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo problemos. Reakcija į etikos nusižengimus. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2007-03-19
 • Valstybės tarnybos etika

  Įvadas. Etikos samprata. Etikos svarba. Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir vertybės. Politikų profesinės etikos ir elgesio principai. Politikų profesinės etikos ir elgesio principų atitikimo užtikrinimas. Politikų profesinės etikos ir elgesio kontrolė. Politikų nusižengimų profesinės etikos ir elgesio principams tyrimo procesas. Etikos principai. Etikos problemos. Etikos kodeksai. Išvados. Priedai (3).
  Etika, referatas(24 puslapiai)
  2006-12-06
 • Verslas ir etika. Etinės teorijos, taikomos versle

  Verslas ir etika. Etinės teorijos taikomos versle. Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. E. Hendersono etikos ir teisės ryšio matrica. Didelės organizacijos suinteresuotųjų žemėlapis. Suinteresuotųjų skirstymas pagal Weissą. Verslo ir etikos ryšys. Deontologinė filosofijos teorija. Utilitarizmo etinė teorija. J. Millio pagrindiniai etikos teiginiai. Johno Rawlso teisingumo teorija. Teisingumas ir suinteresuotųjų analizė. Teisingumas ir ekonominės sistemos. Kapitalistinis modelis. Socialistinis modelis. Ekonominės sistemos ir teisingumas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Problemų sprendimas. Sąžiningumas ir dora. Bendravimas, santykiai organizacijoje. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. M.G. Velasquezo septynių etapų etinių sprendimų priėmimo modelis. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Gamybinės organizacijos struktūra Lietuvoje. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Socialinė organizacijos atsakomybė. Istorinė organizacijų vadovų požiūrio į atsakomybę kaita. Argumentai už ir prieš organizacijos socialinę atsakomybę. Aplinkos apsauga ir vartotojų saugumas. Etikos ir ekologijos ryšys. Ekologinės problemos. Ekologinės problemos Lietuvoje. Radioaktyvusis užteršimas. Vandens užterštumas. Žemės, dirvožemio užterštumas. Oro užteršimas. Ekologinės atsakomybės sistema. Marketingas ir etika. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams bei visuomenei. Trys suinteresuotųjų grupės ir problemos, sudarančios marketingo atsakomybės laipsnį. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Konkurencija. Kainų nustatymas. Pardavimas. Prekės ženklas. Reklama. Penki ypač svarbūs reklamos moralinio įvertinimo klausimai. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Auditas. Finansinės institucijos. Kompanijų perėmimas. Auditas. Audito tikslas. Etiniai reikalavimai auditoriams. Finansinės institucijos. Etinės problemos, susijusios su finansinių institucijų veikla. Kompanijų perėmimai. Įteisintas šantažas. Auksiniai parašiutai. Vadovų svertinis išpirkimas. Darbuotojų teisės ir pareigos. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Teisinis diskriminacijos reguliavimas Lietuvoje. Neteisėtų veiksmų atskleidimas organizacijoje. Demaskavimas / skundimas – kaip moralinė problema. Du požiūriai į skundimą. Skundimo / demaskavimo būdai. Tarptautinio verslo etika. Tarptautinės kompanijos Lietuvoje. Tarptautinių kompanijų kritika. Organizacijos moralinis kodeksas. Verslininko etinis kodeksas. Pagrindinės verslininko nuostatos.
  Etika, konspektas(60 puslapių)
  2005-11-06
 • Verslas ir karjera (2)

  Įvadas. Karjera. Veiklos pasaulio dinamika. Karjeros modeliai. Pasirengimo karjerai principai. Savęs ir darbo pasaulio pažinimo svarba planuojant karjerą. Verslas. Verslas ir jo aplinka. Tarptautinis verslas. Interviu. Interviu analizė. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-06-21
 • Verslininko etikos kodeksas

  Verslininko etikos kodeksas. Etinės nuostatos. Verslininko etikos kodekse yra išskiriamos 7 pagrindinės etinės nuostatos. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-09
 • Verslininko etinis kodeksas

  Įvadas. Verslininko etinis kodeksas. Verslo ir etikos ryšys. Verslo kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Kodeksų turinys ir verslininko profesinė etika. Verslininko etinio kodekso nuostatos. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po