Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etikos kodeksai

  Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso misija. Etikos kodeksų nauda. Organizacijos etikos kodekso struktūra.
  Etika, konspektas(3 puslapiai)
  2005-09-17
 • Etikos kodeksai (2)

  Etikos kodekso sąvoka ir tikslai. Pirmaeiliai kodeksų tikslai. Antraeiliai kodeksų tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Kodeksų administravimas. Kodeksai turi būti. Kodeksų privalumai ir trūkumai, jų svarba.
  Etika, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-17
 • Etikos kodeksai (3)

  Įvadas. Elgesio kodeksų paskirtis. Elgesio kodeksų tikslai. Elgesio kodeksų forma, jų sisteminimo lygis ir turinys. Kodeksų forma. Kodeksų sisteminimo lygis. Kodeksų turinys. Elgesio kodeksų trūkumai ir privalumai. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-13
 • Etikos kodeksai (4)

  Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodekso struktūra. Kodekso sudedamosios dalys. Organizacijos elgesio kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-26
 • Etikos kodeksai (5)

  PowerPoint pristatymas. Etikos kodekso sąvoka ir tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Kodeksų administravimas. Kodeksų privalumai ir trūkumai. Užduotis.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-08-06
 • Etikos kodeksai (6)

  Įvadas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Kodeksų privalumai ir trūkumai, jų svarba. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2008-07-02
 • Etikos kodeksas

  Santykiai su vadovybe. Darbuotojai. Bendrovės darbuotojų elgesys ne darbo metu. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su bendruomene. Viešieji santykiai. Išvados.
  Etika, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-03
 • Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas

  Įvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etikos kodeksų paskirtis, funkcijos ir tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Verslininko profesinė etika ir etikos kodeksas. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Išvados.
  Etika, referatas(35 puslapiai)
  2005-09-26
 • Etikos kodeksas (2)

  Etikos kodeksai. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Supažindinimas su etikos kodeksu.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-03
 • Etikos kodeksas (3)

  Įvadas. Etikos kodekso samprata. Moralės reikalavimų ir etikos kodekso sąsajos. Profesinių vertybių apibrėžtinumas etikos kodekse. Teisiniai draudimai ir etikos kodeksas. Etikos kodekso įgyvendinimo galimybės, privalumai ir trūkumai.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2007-06-16
 • Etikos kodeksas: Šunskų pašto, paštininko profesijos etikos kodeksas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Etikos kodeksas paštininkui. Išvados.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-10
 • Etikos kodeksas: viešbutis "Svečių namai"

  Etikos kodeksas. Etikos kodekso tikslai. Viešbutis "Svečių namai" šiuo kodeksu siekia. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Etikos kodekso metodologija, struktūra ir realaus veiksmingumo sąlygos

  Etikos kodeksų paskirtis, tikslai, funkcijos. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Etinių kodeksų universalizavimo galimybės ir kryptys.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-08
 • Etikos kodekso paskirtis, struktūra, funkcijos ir įgyvendinimo prielaidos

  Etikos samprata. Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos kodeksai. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso funkcijos. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Stoikų etinės pažiūros į žmogaus pasaulį pagal Marko Aurelijaus knyga "Pačiam sau". Stoikų filosofijos ištakos. Pagrindinės stoikų filosofijos idėjos.
  Etika, konspektas(18 puslapių)
  2009-12-14
 • Etikos kodekso struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Etikos kodekso struktūra. Pratarmė. 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. 3 straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais bei kitais specialistais. 4 straipsnis. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. 5 straipsnis. Socialinio darbuotojo santykis su savo profesija. 6 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei. Etikos kodekso funkcijos. Pirmaeilės etikos kodeksų funkcijos. Antraeilės etikos kodeksų funkcijos. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-21
 • Etikos mokslo objektas. Moralės sąvokos ir funkcijos. Etika ir socialinė atsakomybė. Etikos teorijos

  PowerPoint pristatymas. Etikos mokslo objektas. Moralės sąvokos ir funkcijos. Etika ir socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės modelis. Etikos teorijos. Deontologinė etikos teorija. Utilitarizmas. Teisingumo teorija.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-12-11
 • Etikos normų formavimas įmonėse

  Įvadas. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais, saugumas. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir vešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(27 puslapiai)
  2010-01-21
 • Etikos objektas

  Sąvoka "etika". Etika – moralės teorijos ir dorovinės praktikos filosofinė refleksija. Etikos mokslo rūšys. Normatyvinė etika. Išankstinis moralinis dalykų supratimas. Moralinių normų ir moralinių vertinimų struktūra. Pagrindiniai moralinių normų pagrindimo būdai. Trys pagrindinės normų argumentacijos formos. Etikos santykis su kai kuriais kitais socialiniais mokslais. Dorovė ir teisė. Pagrindiniai etinių teorijų tipai. Sąvokos.
  Etika, konspektas(11 puslapių)
  2008-10-21
 • Etikos objektas. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos

  Etikos objektas. Ką reiškia būti žmogumi? Žmogaus veiklos kryptys. Moralė. Moralės sąvokos ir funkcijos. Atsakomybė. Dorybė, dorovė. Moralumas, teisė, tikėjimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-16
 • Etikos prasmė – žmonių bendravimo menas

  Įvadas. Pagrindiniai elgesio su žmonėmis principai. Žmogiškoji prigimtis. Troškimas pasijusti reikšmingu. Žmogaus norai. Jei nori tapti mėgiamu žmogumi. Domėjimasis kitais žmonėmis. Šypsenos stebuklai. Žmogaus vardo reikšmė. Išklausymo paslaptis. Kelias į žmogaus širdį. Kad patiktum žmonėms iš karto. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-05
Puslapyje rodyti po