Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslininko etinis kodeksas, etinės nuostatos

  Įvadas. Verslininko etinis kodeksas. Auksinė biznio taisyklė. Kodeksas. Etinės nuostatos. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslininko profesinė etika ir etinis kodeksas

  PowerPoint pristatymas. Verslo etika. Šiuolaikinė verslo etika. Verslininkas. Etikos kodeksas. Auksinė biznio taisyklė.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-30
 • Verslo etika (10)

  Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Utilitarizmo teorija. Sprendimo etiškumas utilitarizmo požiūriu. Etinė problema versle, kilimo priežastys ir analizės. Etinių problemų klasifikavimas. Etinės problemos kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. "Stiklinių lubų" problemos. Seksualinis priekabiavimas. L. Kohlbergo individo moralinio vystymosi teorija. Pagrindinės verslininko veiklos etinės nuostatos. Verslo socialinė atsakomybė, argumentai "už" ir "prieš". Argumentai "už" socialinę atsakomybę. M. Velazqueso etinių sprendimų priėmimo modelis (7 žingsniai).
  Etika, špera(10 puslapių)
  2006-06-27
 • Verslo etika (11)

  Verslo etika ir etiketas. Verslo normų ir etikos principų taikymo ypatumai nacionalinėje ekonomikoje. Etika ir etiketas. Etiniu požiūriu verslą galima vertinti 5 aspektais. Kas gi sudaro verslininko etinį kodeksą? Kokių etinių nuostatų jam dera laikytis?
  Etika, rašinys(4 puslapiai)
  2006-09-27
 • Verslo etika (12)

  Įvadas. Bendravimas. Ryšių su žiniasklaida organizavimas. Nežodinis (neverbalinis) bendravimas. Viešųjų pasisakymų sandara. Derybos ir pokalbiai bei jų organizavimas. Pasirengimas pokalbiui (deryboms). Susirinkimo organizavimas. Vizitų ir priėmimų organizavimas. Aprangos svarbumas mūsų gyvenime. Dalykiniai drabužiai. Oficialūs drabužiai. Aksesuarai. Kūno priežiūra. Tarptautiniai vizitai ir priėmimai. Tarptautinių vizitų ir priėmimų vadybos ypatumai. Išvados.
  Etika, analizė(25 puslapiai)
  2006-09-30
 • Verslo etika (13)

  Įvadas. Verslo etika ir kultūra. Verslininkystės idėja. Dirbančių versle etinės nuostatos. Verslininko elgesio taisyklės. Etiketo svarba verslo partnerių bendravimui. Verslininko elgsena derybų metu. Darbuotojų elgesio normos ir darbo etika. Darbuotojų ir vadovų elgsenos tipai. Moralinės savybės ir taisyklės. Dorovės vertinimas. Vadovo ir pavaldinių santykiai. Vadovo valdymo stiliai. Gero vadovo savybės ir valdymo kultūra. Bendravimas ir vadovo moralė. Dvasinis grožis. Išvados.
  Etika, referatas(24 puslapiai)
  2006-10-04
 • Verslo etika (14)

  Įvadas. Verslo etika. Verslininko etikos kodeksas. Etiketas ir jo svarba versle. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Verslo etika (15)

  Reziumė. Įvadas. Etika. Verslo etika. Verslo etika: dalykas ir jo struktūra. Etiniai verslo aspektai. Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Trumpa verslo etikos raidos tendencijų apžvalga. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Verslininko etika. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-06
 • Verslo etika (16)

  Įvadas. Situacija, ir jos analize. Etika. Etikos problemos analizė. Etiško sprendimo svarba. Etinių problemų klasifikacija. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Verslo etika (17)

  Įvadas. Verslo etika. Verslo etikos dalykas ir jos struktūra. Etiniai verslo aspektai. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Verslininko etika. Išvados.
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-16
 • Verslo etika (18)

  Deontologinė etikos teorija. Moralinė organizacijos atsakomybė. Verslininko profesinė etika.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Verslo etika (19)

  Įvadas. Verslo ir etikos ryšys. Socialinė organizacijos atsakomybė. Socialinė atsakomybė kaip socialinis įsipareigojimas. Socialinė atsakomybė kaip socialinė reakcija. Socialinė atsakomybė kaip socialinis jautrumas. Organizacijos socialinės atsakomybės modeliai. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-29
 • Verslo etika (2)

  Bendravimo proceso kliūtys ir efektyvumo didinimas. Paminėkite vertikalios (hierarchinės) komunikacijos trikdžius. Kokie svarbiausi horizontalios komunikacijos trukdymai? Apibūdinkite asmeninio bendravimo trikdžius. Kokios būdingiausios socialinio suvokimo klaidos? Apibūdinkite priemones siunčiamos informacijos efektyvumui didinti. Kokie veiksniai lemia klausymo efektyvumą ir koks gero klausymosi modelis? Kokie verslininko bruožai gali padėti išvengti socialinio suvokimo klaidų? Paminėkite konfliktų etapus ir pakomentuokite konfliktų grupes. Kokie konflikto sprendimo algoritmo veiksniai? Apibūdinkite konflikto sprendimo būdus. Kokie bendravimo grįžtamojo ryšio teigiami ir neigiami aspektai? Kas lemia konstruktyvią kritiką? Kada skundimas yra moraliai leistinas? Tarptautinio bendravimo protokolo aspektai. Apibūdinkite tarptautinio protokolo sąvoką. Kokie rangai sudaro diplomatijos personalą? Kokie diplomatų imunitetai bei privilegijos? Kokie labiausiai paplitę tarptautinės korespondencijos dokumentai? Kokie naudojami tarptautiniai vizitai? Paminėkite svarbiausius priėmimus. Kokie pasirengimo svečių priėmimui 10 darbų? Apibūdinkite priėmimų aprangos rūšis. Kuo skiriasi užstalės tostas nuo kalbos? Kokie simboliai (prancūzų kalbos žodžių pirmosios raidės) naudojami įrašams vizitinėse kortelėse ir kokia jų prasmė? Kuo skiriasi viengubos ir stogo formos stalo kortelės ir kur jos dedamos ant vaišių stalo? Labiausiai paplitusios elgesio ir etiketo taisyklės. Paminėkite pagrindinius etiketo reikalavimus bendravime. Kokie svarbiausi reikalavimai vyrų aprangai? Kokie batai ir jų spalva taikytina prie frako, smokingo bei kostiumo? Kuo skiriasi frakas nuo vizitinės eilutės? Kokios yra smokingo rūšys? Kokie etiketo reikalavimai stovint ir sėdint? Kokie pristatymo ir prisistatymo ypatumai? Kokie vynai ir kokios temperatūros naudojami prie mėsos ir žuvies patiekalų? Kokie dovanų dovanojimo apribojimai? Trys gero klausymosi savybės. Apie kvietimus. Kaip išvengti socialinio suvokimo klaidų? Kas yra diplomatinės privilegijos?
  Etika, špera(4 puslapiai)
  2005-10-10
 • Verslo etika (20)

  Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Verslo etika ir reklama. Pateikite pavyzdžių. Tiesa ir reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Pagyrimo etika. Mažai konfliktiško elgesio technologija.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Verslo etika (21)

  Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Kaip skirstoma verslo etika? Etinė problema versle. Etinių problemų versle klasifikavimas. Verslo etikos problemos. Mikroetikos problemos versle. Verslo makroetikos problemos. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Etikos taisyklės verslo specialistams.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Verslo etika (22)

  Įvadas. Moralinės ir socialinės atsakomybės sąvokos. Marketingo sritys, kuriose veikiama amoraliai. Pavaldinio etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-08
 • Verslo etika (23)

  Įžanga. Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Skirtingų verslo kultūrų pasiskirstymas. Vadovo etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Verslo etika (24)

  Įvadas. Moralės sąvokos. I. Kanto kategorinis imperatyvas taikomas analizuojant verslo organizacijos suinteresuotuosius. Utilitaristinės koncepcijos taikymas šiuolaikiniame versle. Teisingumo teorijos nauda analizuojant suinteresuotuosius. Elgesio ypatumai angliškai kalbančios šalyse. Protokoliniai derybų reikalavimai.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-22
 • Verslo etika (25)

  Verslo etikos samprata. Moralė ir etika. Verslo etikos samprata. Etinių problemų versle atsiradimų priežastys. Etikos teorijos verslo kontekste. Etikos teorijos. Individų moralinis išsivystymas. Verslo organizacijų socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija. Socialinės atsakomybės dimensija. Organizacijos moralinis klimatas. Etiniai nusižengimai verslo aplinkoje. Reklamos etiniai aspektai. Tarptautinio verslo etika.
  Etika, špera(8 puslapiai)
  2007-01-18
 • Verslo etika (26)

  Etinių problemų klasifikacija. Sąžiningumas, dora. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Etinio kodekso funkcinės problemos. Pagyrimo etika.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-02-05
Puslapyje rodyti po