Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosauginė etika

  Ekologinė etika, kaip dorovės teorija. Ekologinės etikos samprata. Ekologinės etikos filosofinės ištakos ir vystymasis. Šiuolaikinė ekologinė etika ir jos nagrinėjamos problemos. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2008-03-26
 • Ar dar sugebame atskirti didžiąsias vertybes?

  Esė. Mokslo reikšmė šiandieniniame gyvenime. Ar šiandieną išsilavinimas atlieka tokį pat svarbų vaidmenį mūsų ir tautos gyvenime?
  Etika, esė(2 puslapiai)
  2010-03-10
 • Ar meilė ir pavydas visada drauge?

  Rašinys apie meilę ir pavydą. Ar meilė ir pavydas visada drauge? Meilė ir pavydas remiantis Plutarchu, F. Beikonu, Benediktu Spinoza ir kt.
  Etika, rašinys(1 puslapis)
  2008-10-14
 • Ar mes suprantame meilės svarbą?

  Įvadas. Teologinė meilės samprata. Kokia gali būti meilė? Išvados.
  Etika, esė(4 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ar mes tolerantiški?

  Esė apie toleranciją. Kas yra tolerancija. Kam tolerancija reikalinga? Ar mes tolerantiški.
  Etika, esė(2 puslapiai)
  2007-10-23
 • Ar platoniškosios meilės samprata sutampa su krikščioniškąja meilės samprata?

  Įvadas. Meilės samprata Platono filosofijoje. Krikščioniškoji meilės samprata. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2008-10-07
 • Ar surasime priešnuodį nuo smurto viruso?

  Ar surasime priešnuodį nuo smurto viruso? Susirūpinta smurto kultu. Agresijos šaknys. Beržinės košės skonis. Visuomenės poveikis. Įgimta agresija? Konstruktyvumas - priešnuodis nuo viruso. Agresija ir baimė. Kaip apsaugoti vaikus nuo prievartos ir smurto. Ką Jūs žinote apie vaikus ir smurtą? Nėra pasiteisinimų dėl smurto prieš vaikus niekur ir niekada! Ką jūs galite padaryti. Smurtas mokykloje. Jei Jūsų vaikas užpuolikas… Smurtas bendruomenėje. Tėvai gali išspręsti daugelį problemų. Teigiamas auklėjimas. "Berniukai liks berniukais". Žaislai ir žaidimai. Vaikai ir televizija. Stenkitės išsaugoti taiką. Mokykite vaikus gerbti kitus. Pasitikėkite vaikais. Mokykite vaikus ginti savo teises. Klausykimės vaikų.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-04
 • Aristotelio etika

  Įvadas. Aristotelio etika. Eudaimonia. Aukso vidurys. Teisingumas. Teorinė ir praktinė išmintis. Racionalumas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Aristotelio etika (2)

  Įvadas. Apie gėrį. Apie laimę. Vidurio sąvoka. Veiksmo filosofija. (Akrasia) Valios silpnumas. Voliuntaristiniai ir nevoliuntaristiniai veiksmai. Apie dorybę. "Didingos sielos žmogus". Apie teisingumą. Apie draugystę. Apie malonumą. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-10
 • Aristotelio etika (3)

  Įvadas. Eudaimonia (laimė). Dorybės. Teisingumas. Filosofinė kontempliacija. Išvados.
  Etika, rašinys(5 puslapiai)
  2008-01-16
 • Aristotelio etiniai bruožai

  Įvadas. Apie Aristotelį. Aristotelio etika. Eudaimonia – aukščiausiasis gėris. Būdo dorybės kaip jausmų vidurys. Narsa. Saikingumas. Dosnumas ir iškilnumas. Didybė. Draugiškumas ir sąmojingumas. Teisingumas – politinė dorybė. Kontempliacija. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-20
 • Aristotelio ugdymo teorija

  Įvadas. Kūnas ir siela. Vaikų auklėjimas. Proto ir kūno lavinimas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-24
 • Aristotelis - etikos pradininkas

  Aristotelio gyvenimas. Aristotelio dorybių etika. Aristotelio etika ir politika dorovės vienovės aspektu. Platono ir Aristotelio etika.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-08
 • Aristotelis ir jo etika

  Aristotelio gyvenimas. Aristotelio samprata apie etiką. Gėrio samprata pagal Aristotelį. Dorybių samprata pagal Aristotelį. Dorybių lentelė Aristotelio teorijoje. Dorybių dimensijos.
  Etika, namų darbas(4 puslapiai)
  2007-10-10
 • Asmeninė ir viešoji moralė

  Įvadas. Kas tai yra moralė? Viešojo administravimo etika ir vertybės. Viešojo sektoriaus tarnautojas. Kai viešoji ir asmeninė moralė nesutampa. Išvados.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-18
 • Atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Atsakomybė. Moralinė atsakomybė. Dorovinis prieštaravimas. Kai kurie šiuolaikiniai autoriai istorinę organizacijos socialinės atsakomybės raidą skirsto į 4 eras. Pasitikėjimo dorybė.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-21
 • Atsakomybė ir pasitikėjimo dorybė

  Atsakomybė. Moralinė atsakomybė. Moralinė įmonės atsakomybė. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralinė atsakomybė Lietuvoje. Organizacijos socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizaciją sudarančių grupių moralinė atsakomybė. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinė įmonės atsakomybė. Ekonominė įmonės atsakomybė. Juridinė įmonės atsakomybė. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-23
 • Atvejo analizė (6)

  Atvejo analizė. Informacija ir šaltiniai. Deskripcija. Analizė. Testavimas. Testavimo analizė ir galutinės išvados.
  Etika, analizė(11 puslapių)
  2006-11-15
 • Audito įmonės verslo etika

  Įvadas. Darbo tikslas: Suvokti etikos reikšmę, bei jos praktinį panaudojimą audito įmonės veikloje. Audito įmonės profesinė etika, ir profesinis kodeksas. Audito įmonės vizijos prognozavimo etika. Įmonės misijos suvokimas. Strategijos tikslų pasiekimui pasirinkimo etiškumas. Audito įmonės vidinės aplinkos nuostatos. Audito įmonės vidinės ir išorinės aplinkos nuostatų, tikslų suderinamumo etika. Audito įmonės funkcionavimo norminės filosofijos įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų ir kitų vadybos sričių standartų taikymas įmonėje. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Auditoriaus elgesio etika

  Įžanga. Profesinės etikos samprata ir svarba. Auditorių etikos kodeksas. Nepriklausomybė. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Konfidencialumas. Kitos elgesio normos. Auditorių garbės teismas. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-11
Puslapyje rodyti po