Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės etikos kodeksas

  Įvadas. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais bendrovėje "Tomita" . Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-13
 • Įmonės etikos kodeksas (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendrovės "Tomita" etikos kodeksas. Kodekso tikslai. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Santykiai su darbuotojais. Efektyvus vadovavimas. Įmonės vadovas privalo. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Darbuotojų bendravimo ypatumai. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Išvados.
  Etika, pristatymas(34 skaidrės)
  2005-10-16
 • Įmonės etikos kodeksas: "Trustworthy"

  Įvadas. Įmonės "Trustworthy" etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe. Darbuotojai. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veikos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su klientais. Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, kaimynais. Viešieji santykiai. Išvados.
  Etika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-03-03
 • Įmonės etikos kodeksas: teisininkų kontora "Justicija"

  Užduotis. Įvadas. Etikos kodekso struktūra. Įvadinis žodis. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veikos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Išvados.
  Etika, namų darbas(18 puslapių)
  2006-04-13
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Anis"

  Verslo skaidrumas. Veiklos principas. Interesų konfliktas. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas. Finansinės informacijos skaidrumas. Bendrovės turto apsauga ir naudojimas. Verslo priežiūra. Konfidenciali informacija. Prekiavimas vertybiniais popieriais. pasinaudojant nevieša informacija. Savalaikis informacijos paviešinimas. Sveikata, saugumas ir aplinkosauga. Konkurencijos įstatymas. Politinė veikla. Taisyklių laikymasis. Atskaitomybė. Pagrindiniai veiklos principai.
  Etika, pavyzdys(8 puslapiai)
  2005-09-30
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Kelelis"

  Etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-10
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Palink"

  Įvadas. Trumpa UAB "Palink" įmonės charakteristika. UAB "Palink" įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos pristatant naują etikos kodeksą organizavimas. Išvados.
  Etika, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės etikos normų analizė: UAB "VP market"

  Įvadas. UAB "VP market" ir jos veikla. Įmonės etika su darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonės verslo etikos valdymas

  Įvadas. Etikos kodeksas. Bendrosios nuostatos. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Santykiai su darbe atliekamomis pareigomis. Santykiai su kolegomis. Įmonės "Baltic source" veikla. Veiklos sritys. Teisiniai reikalavimai. Oficialūs vizitai.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Individas kaip seksualinio elgesio moralinis subjektas

  Įvadas. Kas tai yra seksualumas ir moralės normos? Seksualumo ir moralės santykis. Išvados. Rekomendacijos.
  Etika, rašinys(7 puslapiai)
  2008-03-20
 • Interesų konfliktas

  Įvadas. Interesų konflikto samprata. Interesų konflikto draudimas. Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Straipsnio analizė. Išvados. Priedas (1).
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-19
 • Is pornography morally wrong

  Rašinys anglų kalba. Pornografija ir moralė. Ar pornografija blogai?
  Etika, rašinys(3 puslapiai)
  2008-02-25
 • Iškalbos menas

  Įvadas. Iškalbos meno tobulinimas. Balso ir kūno kalba . Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-07
 • Išmintis

  PowerPoint pristatymas. Seneka "Laiškai Liucijui". Konfucijus "Apmąstymai ir pašnekesiai". Lao dzė "Dao de dzing". Hermanas Hesė "Paslaptys". Hermanas Hesė "Sidharta". Platonas. Platonas "Puota". Platonas "Valstybė". Aristotelis. Aristotelis "Nikomacho etika". Epikūras. Epikūras "Laiškas Menoikėjui".
  Etika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-12-11
 • Išorinė organizacijos komunikacija

  Įvadas. Išorinė organizacijos komunikacija. Ryšiai su visuomene. Ryšiai su klientais. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Italija: kultūros dimensijos ir tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai

  Įžanga. Italijos kultūros analizė. Trumpa istorinė apžvalga, svarbiausi faktai. Stereotipinis šalies vertinimas. Dimensijos būdingos šalies kultūrai. Neapibrėžtumo vengimas, rizikos toleravimas. Vyriškumas ar moteriškumas. Formalumas ar neformalumas. Asmeninė erdvė. Fizinis kontaktas. Akių kontaktas. Gestai. Vertybės, elgsena ir manieros. Verslo sistemos šalyje ypatumai. Hierarchija ar lygybė? Punktualumas ar dienotvarkės ir terminų nesilaikymas? Artimas ar tolimas fizinis kontaktas? Dėmesys tarpusavio santykiams. Komunikacijos su kitų kultūrų atstovais ypatumai. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-18
 • Įtampa ir įžeidinėjimai mokyklose

  PowerPoint pristatymas. Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktai "asmenybė – grupė". Tarpgrupiniuose konfliktuose. Vidiniame konflikte. Konfliktų sprendimas. Įžeidinėjimų lygis šiais laikais. Mokytojų spaudimas ir įtaka. Konfliktai tarp vyresniųjų ir mažųjų. Konfliktai tarp bendraamžių. Kaip mažinti konfliktų kiekį? Konfliktai yra gerai, nes.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-04
 • Įvaizdis ir jį formuojantys elementai

  Įvadas. Įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Verslininkų tikslas – įvaizdis ir sėkmė. Nemokėdami gerų manierų, nesvajokite apie karjerą. Šeimininko pareigos. Nepriekaištinga išvaizda ir kaip reikia rengtis. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Įmonės įvaizdis atrankos metu. Įmonės įvaizdis tarptautiniu mastu.
  Etika, referatas(20 puslapių)
  2005-06-01
 • Įvaizdis ir jo kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Įspūdžio ar įvaizdžio kūrimas. Moteris. Moteris verslo pasaulyje. Vyras. Manieros. G. Burton ir R. Dimbleby nurodomi svarbiausi įvaizdžio kūrimo žingsniai.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-15
 • J.J. Rousseau etika

  Įvadas. J.J. Rousseau gyvenimas, kūryba ir etinės-pedagoginės pažiūros. Moralinė civilizacijos kritika. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-09
Puslapyje rodyti po