Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos referatai

Etikos referatai (344 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės analizė etikos aspektu: vaizdo kasečių nuoma ir prekyba UAB "Ovatus"

  Darbo tikslas: Išnagrinėti uždarąją akcinę bendrovę "Ovatus" etikos aspketu. Įmonės apibūdinimas. Darbas įmonės viduje. Išorinis įmonės darbas. Išvada.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-02
 • Įmonės etikos kodeksas

  Įvadas. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais bendrovėje "Tomita" . Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-13
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Kelelis"

  Etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-10
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Palink"

  Įvadas. Trumpa UAB "Palink" įmonės charakteristika. UAB "Palink" įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos pristatant naują etikos kodeksą organizavimas. Išvados.
  Etika, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės etikos normų analizė: UAB "VP market"

  Įvadas. UAB "VP market" ir jos veikla. Įmonės etika su darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonės verslo etikos valdymas

  Įvadas. Etikos kodeksas. Bendrosios nuostatos. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Santykiai su darbe atliekamomis pareigomis. Santykiai su kolegomis. Įmonės "Baltic source" veikla. Veiklos sritys. Teisiniai reikalavimai. Oficialūs vizitai.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Interesų konfliktas

  Įvadas. Interesų konflikto samprata. Interesų konflikto draudimas. Lietuvos Respublikos (LR) viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Straipsnio analizė. Išvados. Priedas (1).
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-19
 • Iškalbos menas

  Įvadas. Iškalbos meno tobulinimas. Balso ir kūno kalba . Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-05-07
 • Išorinė organizacijos komunikacija

  Įvadas. Išorinė organizacijos komunikacija. Ryšiai su visuomene. Ryšiai su klientais. Organizacijos įvaizdžio formavimas. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-08
 • Italija: kultūros dimensijos ir tarpkultūrinės komunikacijos ypatumai

  Įžanga. Italijos kultūros analizė. Trumpa istorinė apžvalga, svarbiausi faktai. Stereotipinis šalies vertinimas. Dimensijos būdingos šalies kultūrai. Neapibrėžtumo vengimas, rizikos toleravimas. Vyriškumas ar moteriškumas. Formalumas ar neformalumas. Asmeninė erdvė. Fizinis kontaktas. Akių kontaktas. Gestai. Vertybės, elgsena ir manieros. Verslo sistemos šalyje ypatumai. Hierarchija ar lygybė? Punktualumas ar dienotvarkės ir terminų nesilaikymas? Artimas ar tolimas fizinis kontaktas? Dėmesys tarpusavio santykiams. Komunikacijos su kitų kultūrų atstovais ypatumai. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-05-18
 • Įvaizdis ir jį formuojantys elementai

  Įvadas. Įvaizdis ir jį formuojantys elementai. Verslininkų tikslas – įvaizdis ir sėkmė. Nemokėdami gerų manierų, nesvajokite apie karjerą. Šeimininko pareigos. Nepriekaištinga išvaizda ir kaip reikia rengtis. Įvaizdžio galia sėkmingai karjerai. Įmonės įvaizdis atrankos metu. Įmonės įvaizdis tarptautiniu mastu.
  Etika, referatas(20 puslapių)
  2005-06-01
 • J.J. Rousseau etika

  Įvadas. J.J. Rousseau gyvenimas, kūryba ir etinės-pedagoginės pažiūros. Moralinė civilizacijos kritika. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-09
 • Jonas Šliūpas

  Jonas Šliūpas. Biografija. Jono Šliūpo politinė veikla išeivijoje. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2008-02-27
 • Kaip įvaizdis įtakoja mūsų profesionalumą ?

  Įvadas. Įvairialypė visuomenė ir jos kalba. Kas yra įvaizdis. Kokios įvaizdžio kūrimo prielaidos žiniasklaidoje. Kieno įvaizdis kam? Į ką lygiuotis. Kokiais būdais žiniasklaida kuria visuomenės sluoksnių įvaizdį. Kokia vidurinio visuomenės sluoksnio kalba ir įvaizdis. Kaip kuriamas žemesniojo sluoksnio žmonių įvaizdis. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-27
 • Kamieninių ląstelių šaltiniai ir moralinis vertinimas

  Įvadas. Kamieninių ląstelių šaltiniai. Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių šaltiniai ir jų naudojimas. Nauji šaltiniai embrioninėms ir subrendusioms kamieninėms ląstelėms. Galimos panaudojimo sritys. Tyrimų su žmogaus embrionais teisinis reglamentavimas. Etinės diskusijos dėl tyrimų su žmogaus embrionais ir kamieninių ląstelių šaltinių moralinis vertinimas. Ar naudojimasis žmogaus embrionų rezervu moksliniams tyrinėjimams reiškia nepagarbą embrionams? Ar naudoti embrionus specialiai sukurtus moksliniams tyrinėjimams moraliai blogiau nei naudoti iš embrionų rezervo. Išvados.
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-06
 • Kanto etika

  Įvadas. Etikos samprata. Etika pagal Kantą. Kategorinio impresinio principo realizavimas. Gėrio ir blogio supratimas pagal Kantą. Laisvė. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Kas yra laimė pagal E. Ionesco "Vienišius"

  Įvadas. Laimės samprata. Žmogaus būties klausimai "Vienišiuje". Tautos turi savą laimės, dorovės sampratą. Aristotelio teigimu, laimė yra pats aukščiausias gėris. Kada iškyla žmogui pareigos? E. Ionesco romano "Vienišius" herojaus sąmonės slinktis. Aristotelio apmąstymai apie laimę. Laimės vertingumas ir troškimas. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2008-10-07
 • Kinijos kultūros ypatumai pagal G. Hofstede, F. Trampenaar, R.R. Gesteland ir R.D. Lewis

  Įvadas. Kultūros samprata. Kultūrų klasifikavimo modelių metodologinis pagrindimas. Kinijos kultūros ypatumų atskleidimas remiantis vadybos kultūrų modeliais. Kinijos kultūros ypatumai pagal G. Hofstede kultūrų klasifikavimo dimensijas. Kinijos kultūros ypatumai pagal F. Trampenaar's charakteristikas. Kinijos kultūros ypatumai pagal R.R. Gesteland skiriamus kriterijus. Kinijos kultūros ypatumai pagal R.D. Lewis kultūrų klasifikavimo grupes. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2007-04-16
 • Kyšininkavimas (2)

  Įvadas. Kyšininkavimo samprata. Kyšininkavimo sritys. Kyšininkavimas ir įstatymai Lietuvoje. Kyšininkavimo prevencija Lietuvos įstaigose. Kova prieš kyšininkavimą Lietuvos įstaigose. Kaip suprasti, ar valstybės tarnautojas tikrai reikalauja kyšio, ar tik taip klaidingai atrodo? Raseinių rajono policijos komisariato tyrėjas. Šiaulių teritorinės muitinės viršininkas. Kauno miesto valdininkė. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-02-01
 • Kokia laimės samprata hedonizme, stoicizme ir ar ji sutampa su šiuolaikinėmis lietuvių vertybėmis?

  Įvadas. Hedonizmas. Stoicizmas. Laimės samprata hedonizme ir stoicizme. Vertybės. Šiuolaikinės lietuvių vertybės. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-02
Puslapyje rodyti po