Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos referatai

Etikos referatai (344 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Eutanazija (5)

  Įvadas. Eutanazijos istorija: nuo Antikos iki šių dienų. Eutanazija Lietuvoje. Eutanazija Olandijoje. Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Eutanazija (6)

  Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Požiūriai į eutanaziją. Humanistinis požiūris. Krikščionių požiūrį lemiantys veiksniai. Lietuvos žmonių požiūris. Eutanazija savo noru, argumentai "už" ir "prieš". Baigtinė išvada.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Eutanazija: argumentai už ir prieš

  Eutanazija. Koks medikų požiūris į eutanaziją. Kokiais kriterijais ir kokiu principu vadovaujantis galima atrinkti žmonių grupes eutanazijai? Kas turi tam teisę? Ar kančia turi prasmę? Argumentai už eutanaziją. Argumentai prieš eutanaziją. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-19
 • Eutanazijos samprata ir jos rūšys. Argumentai "už" ir "prieš"

  Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Argumentai už ir prieš. Katalikų Bažnyčios požiūris į eutanaziją. Eutanazijos istorinė raida. Utilitaristinis požiūris. Eutanazijos problema pasaulio valstybėse. Eutanazijos problema Lietuvoje. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Filosofinė etikos samprata (gėrio ir blogio santykis)

  Įvadas. Apie pradinius gėrio įgimius žmogaus prigimtyje. Apie polinkį į blogį žmogaus prigimtyje. Žmogus iš prigimties blogas. Apie blogio žmogaus prigimtyje kilmę. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2008-06-04
 • Filosofinis požiūris į žmonių ir šunų santykius

  Filosofinės etikos darbas apie žmonių - gyvūnų santykius. Įvadas. Nuo senovės iki šių dienų. Šunys ir žmonės. Šunys ir vaikai. Šunys ir suaugę žmonės. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-29
 • Forgiveness and Justice

  Darbas anglų kalba. Teisingumas ir mokėjimas atleisti. Introduction. Forgiveness. Justice. Justice should not include a conception of forgiveness. Conclusion.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-30
 • Frydricho Nyčės etinės idėjos

  Frydricho Nyčės etinių idėjų apžvalga. Įvadas. F. Nyčės etinės idėjos. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-09
 • Gėris ir blogis mūsų visuomenėje

  Įvadas. Gėrio ir blogio pažinimo medis. Gėris, blogis ir neutralūs dalykai. Afektai. Etinės Sokrato pažiūros. Dora yra besąlygiškas gėris. Dora yra susijusi su nauda ir laime. Dora yra žinojimas. Epikūro pažiūros. Teodicėja. Malonės teorija. Gėrio rūšys. Pradingusi dorybė.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-21
 • Gero pardavėjo savybės

  Noras ir pasirengimas dirbti pardavėju. Tikėjimas parduodamu produktu. Teigiamas (pozytivus) požiūris. Pasirengimas nuolatos mokytis. Savo produktų žinojimas. Mokėjimas susitelkti darbui. Sąžiningumas. Atkaklumas. Rūpinimasis pirkėju. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-17
 • Gerumas

  Įvadas. Gerumas kaip doro žmogaus esmė. Gerumas pedagogikoje. Gerumo ugdymas. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-15
 • Gydytojo etika

  Įvadas. Gydytojo etikos objektas. Bendroji ir gydytojo etika. Gydytojo etikos teorijos elementai. Pagrindinės gydytojo etikos kategorijos. Gydytojo pareiga. Gydytojo atsakomybė. Gydytojo sąžinė. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2009-06-03
 • Gyvenimo prasmė

  Prasmingo gyvenimo tikslai. Vertybių supratimas. Kontrolės jausmas. Vertingumo ir reikšmingumo jausmas. Gyvenimo prasmė. Į gyvenimo prasmę per kančią. Gyvenimas pagal krikščionybę. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-06
 • Herakleito, sofistų ir Sokrato minčių apie grožį palyginimas

  Įvadas. Herakleito estetika. Sofistų požiūris į meną. Sokrato estetika. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • I. Kantas "Praktinio proto kritika"

  Įvadas. Grynojo praktinio proto teorija. Grynojo praktinio proto analitika. Pagrindiniai teiginiai. Dedukcija. Grynojo praktinio proto - objektas. Apie grynosios praktinės sprendimo galios tipiką. Grynojo praktinio proto paskatos. Grynojo praktinio proto dialektika. Aukščiausio gėrio dialektika. Dorybės ir laimės ryšys. Praktinio proto antinomija. Sielos nemirtingumas ir Dievo buvimas... Kantiškosios proto kritikos poveikis teologijai. Metafizika – galima kaip mokslas. Transcendentalus klausimas. Grynojo praktinio proto metodo teorija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
 • I. Kanto etika

  Įvadas. I. Kantas - visų laikų mąstytojas. Kanto etikos teorinės prielaidos. Dorovė – žmogaus gera valia. Galia – savybė ar sugebėjimas? Kategoriniai imperatyvai. Autonomija. Moralumas.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-07
 • I. Kanto etika (2)

  Įvadas. Pareigos etika. Laisvė ir etika.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-12-28
 • Imanuelio Kanto etika (2)

  Kanto etika. Šiuolaikinis Kanto etikos tyrinėjimas. Kanto etikos ryšys su jo teorine filosofija. Kanto etinių idėjų prasmė. Pareigos etika. Laisvė ir etika.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Imanuelis Kantas ir pagrindiniai jo etikos bruožai

  Imanuelio Kanto gyvenimas, mintys, idėjos, etika.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Imanuelis Kantas. "Praktinio proto kritikos" analitika

  Įvadas. Schema. Pareiga. Poelgių moralinė vertė. Melas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po