Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos referatai

Etikos referatai (344 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Etikos kodeksas

  Santykiai su vadovybe. Darbuotojai. Bendrovės darbuotojų elgesys ne darbo metu. Dalyvavimas. Interesų konfliktai. Politikos ir procedūros. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos, kyšiai. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su bendruomene. Viešieji santykiai. Išvados.
  Etika, referatas(23 puslapiai)
  2005-10-03
 • Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas

  Įvadas. Etikos kodekso samprata. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etikos kodeksų paskirtis, funkcijos ir tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jos sudarymas. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Verslininko profesinė etika ir etikos kodeksas. Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Išvados.
  Etika, referatas(35 puslapiai)
  2005-09-26
 • Etikos kodeksas (2)

  Etikos kodeksai. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso funkcijos. Supažindinimas su etikos kodeksu.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-03
 • Etikos kodeksas (3)

  Įvadas. Etikos kodekso samprata. Moralės reikalavimų ir etikos kodekso sąsajos. Profesinių vertybių apibrėžtinumas etikos kodekse. Teisiniai draudimai ir etikos kodeksas. Etikos kodekso įgyvendinimo galimybės, privalumai ir trūkumai.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2007-06-16
 • Etikos kodeksas: viešbutis "Svečių namai"

  Etikos kodeksas. Etikos kodekso tikslai. Viešbutis "Svečių namai" šiuo kodeksu siekia. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Viešbučio darbuotojų etikos kodeksas.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Etikos kodekso metodologija, struktūra ir realaus veiksmingumo sąlygos

  Etikos kodeksų paskirtis, tikslai, funkcijos. Kodeksų forma ir turinys. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Etikos kodekso įgyvendinimo prielaidos ir būdai. Etikos kodeksų pranašumai ir trūkumai. Etinių kodeksų universalizavimo galimybės ir kryptys.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-08
 • Etikos kodekso struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Etikos kodekso struktūra. Pratarmė. 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos. 2 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė atsakomybė klientui. 3 straipsnis. Socialinio darbuotojo etiniai santykiai su bendradarbiais bei kitais specialistais. 4 straipsnis. Socialinio darbuotojo ir darbdavio santykiai. 5 straipsnis. Socialinio darbuotojo santykis su savo profesija. 6 straipsnis. Socialinio darbuotojo etinė pareiga visuomenei. Etikos kodekso funkcijos. Pirmaeilės etikos kodeksų funkcijos. Antraeilės etikos kodeksų funkcijos. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2008-11-21
 • Etikos normų formavimas įmonėse

  Įvadas. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Santykiai su darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais, saugumas. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir vešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(27 puslapiai)
  2010-01-21
 • Etikos prasmė – žmonių bendravimo menas

  Įvadas. Pagrindiniai elgesio su žmonėmis principai. Žmogiškoji prigimtis. Troškimas pasijusti reikšmingu. Žmogaus norai. Jei nori tapti mėgiamu žmogumi. Domėjimasis kitais žmonėmis. Šypsenos stebuklai. Žmogaus vardo reikšmė. Išklausymo paslaptis. Kelias į žmogaus širdį. Kad patiktum žmonėms iš karto. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-05
 • Etikos problemos ir jų sprendimas

  Įvadas. Etikos problemos. Universalu ir konkretu. Principų ir būtinybės santykis. Elgsenos moralumas. Tik šį kartą. Viešieji ir savi interesai. Etika ir savi interesai. Autonomijos sritis. Įstatymo viršenybė. Įprastas dalykas. Etiško sprendimo esmė. Etiško sprendimo modeliai. Interviu. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-12-18
 • Etikos problemos ir jų sprendimas (2)

  Praktinis darbas. Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Etikos problemos. Apgavystė. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Tyrimo analizė. Išvados. Priedas (Anketa).
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2009-11-06
 • Etikos problemos mano darbovietėje

  Įvadas. Vadovų elgesys su pavaldiniais. Etikos problemos. Piktnaudžiavimas valdžia. Verslo valdymo kultūra ir etika. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-03-06
 • Etikos reikalavimai kultūrinei institucijai

  Profesinės dorovės specifika, etikos objektas, autoritetas, darbo etika, pavardės, titulai ir kreipiniai, tarnybiniai susitikimai, darbo drabužiai.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2005-01-17
 • Etikos reikalavimai kultūrinei institucijai (2)

  Profesinės dorovės sąvoka. Profesinis taktas. Tarnybos etika. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Pavardės, titulai ir kreipiniai. Tarnybiniai susitikimai. Darbo drabužiai.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2005-05-30
 • Etikos reikalavimai kultūros darbuotojui

  Įvadas. Kultūros darbuotojas. Profesinės dorovės sąvoka. Etikos ir moralės svarba. Profesinis taktas ir kalbos kultūra. Darbo etika. Kultūros įtaka bendravimo sėkmei. Darbo drabužiai. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2007-03-14
 • Etikos reikšmė asmenybės kultūrai

  Etikos reikšmė asmenybės kultūrai. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-18
 • Etikos reikšmė viešajame administravime

  Įvadas. Etikos ir viešojo administravimo santykis. Etikos samprata. Etikos svarba viešajame administravime. Etiškai svarbios asmeninės savybės. Visuomenės tarnautojų profesinės etikos standartai. Visuomenės tarnautojų atsakomybė. Visuomenės tarnautojų principai. Visuomenės tarnautojų principinės vertybės. Visuomenės tarnautojų asmeninės ir profesinės vertybės. Etikos problemos ir reakcija į jas. Etikos problemos grupės. Reakcijos į etikos problemas. Tinkamos ir principingos reakcijos. Neutralios reakcijos į etikos problemas. Netinkamos ir etiškai nepriimtinos reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Etiškas sprendimo priėmimas. Etikos kodeksai. Etikos kodekso sąvoka, tikslai ir svarba. Kodeksų trūkumai. Etikos kodeksų privalumai. Išvados.
  Etika, referatas(29 puslapiai)
  2007-02-09
 • Etikos teorijos (2)

  Įvadas. Etikos teorijos. Deontologija. Utilitarizmas. Teisingumo teorija. Teleologija. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Etikos, moralės, dorovės ir viešojo administravimo santykis

  Įžanga. Etikos esmė. Moralės sąvoka. Dorovės samprata. Etikos, moralės ir dorovės skirtumai. Profesinė etika. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2009-01-22
 • Etinės normos organizacijų valdyme

  Įžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti medžiagą, pateiktą literatūros apžvalgoje, apie etines normas organizacijose ir jų valdyme. Organizacijos etika ir kultūra. Etinės problemos ir jų analizė. Konfliktai organizacijoje. Analizės lygiai. Etiniai standartai. Profesinė etika. Profesinės etikos principai. Profesinės etikos socialinės funkcijos. Profesinio elgesio reikalavimai. Valstybės tarnautojų etikos dilemos. Europos skaidrumo iniciatyva. Verslo etika. Organizacijos suinteresuotųjų grupės. Verslo etikos problemos. Etiškų sprendimų priėmimas organizacijoje. Darbuotojų etiškos elgsenos kėlimo būdai. Etiniai kodeksai. Etikos žemėlapiai. Etikos komitetai. Socialinės revizijos. Etinio elgesio mokymas. Etinė ekspertizė. Etinis konsultavimas. Išvados. Priedai (4 psl.)
  Etika, referatas(34 puslapiai)
  2009-02-06
Puslapyje rodyti po