Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos referatai

Etikos referatai (344 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dorovės sąvoka

  Įžanga. Dorovės esmė. Dorovės sąvoka. Dorovė – visuomeninės sąmonės forma. Doroviniai santykiai. Dorovės kilmė. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovės atsiradimo prielaidos. Dorovės susiformavimas. Dorovės raida. Pirmykštės visuomenės dorovė. Pagrindinė dorovės funkcija. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-09-13
 • Dorovės, moralės, etikos ir moralės sampratos

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti dorovės, moralės, etikos ir moralės filosofijos sąvokas ir jų tarpusavio sąsajas. Dorovės samprata. Etikos samprata. Moralės samprata. Etikos ir moralės santykis ir tikslai. Etikos kaip mokslo pagrindimas. Etikos santykis su kitomis mokslo šakomis. Moralės, etikos ir moralės filosofijos tarpusavio ryšys. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2009-01-29
 • Dorovinis auklėjimas pagal Šalkauskį ir Jovaišą

  Įvadas. Pagal Šalkauskį. Dorinimo tikslai. Tolimesni ir artimesni dorinimo tikslai. Objektyviniai ir subjektyviniai dorinimo tikslai. Tiesioginiai ir netiesioginiai dorinimo tikslai. Etinis auklėjimas (pagal L. Jovaišą). Dorinimo turinys. Santykiai su dvasine kultūra. Dorybės vykdant tiesos sakymo priedermes. Dorybės vykdant teisingumo priedermes. Santykiai su socialinėmis priedermėmis Dorybės vykdant patikimumo priedermes. Dorybės vykdant pareigos priedermes. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorinimo metodai ir formos. Dorovinio išsiauklėjimo pažinimas. Dorovinių žinių įsisavinimas. Racionalus žinių pagrindimas. Emocinis žinių išgyvenimas. Motyvų kovos valdymas. Laisvas dorovinis apsisprendimas. Dorovinis elgesys ir jo sunkumų įveikimas. Dorovinio gyvenimo organizavimas.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-22
 • Dorovinis auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti, kaip yra suprantama dorovinė ir socialinė atsakomybė šiuolaikinėje visuomenėje. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Dorovės istorijos raida. Atsakomybės samprata etikoje. Verslo socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Dovanos ir kyšiai — korupcijos pradžia?

  Įvadas. Dovanos. Kyšiai. Kyšių ir dovanų panašumas. Kyšiai ir dovanos – korupcijos pradžia? Lietuvos korupcijos žemėlapis 2004. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-07-03
 • Dovanos ir suvenyrai, jų parinkimo kriterijai

  Įvadas. Pagrindinės dovanų išrinkimo ir įteikimo taisyklės. Kam ką dovanoti? Verslo dovanos. Kam reikalingos verslo dovanos? Dovanojimo ypatumai kitose šalyse. Kaip priimti dovanas? Dovanos atsisakymas. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-10-17
 • Draugystės ir laimės vertybės pagal Aristotelį

  Įvadas. Trumpai apie Aristotelį. Draugystė pagal Aristotelį. Draugystė dėl naudos. Draugystė dėl malonumo. Tobula draugystė. Apibendrinimas. Laimė pagal Aristotelį. O ką apie laimę galvoja Aristotelis? Kokios jo mintys šiuo klausimu? Apibendrinimas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2009-11-10
 • Drovumas – tai problema ar ne?

  Įvadas. Drovumo samprata. Drovumo šaknys. Drovumo išraiškos. Drovumo poveikiai. Teigiamoji drovumo pusė. Išvados. Santrauka.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-03
 • Džono Stiuarto Milio utilitarizmas

  Džonas Stiuartas Milis (John Stuart Mill). J.S. Milio gyvenimas. Utilitarizmas. J.S. Milo knyga "Utilitarizmas". Anot J.S. Milio, trys dalykai kliudo žmogaus laimei. Poelgių pateisinimas. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2010-02-05
 • Egzistencinė etika

  Etikos samprata. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Būtis. Įvadas. Egzistencija ir tiesa. Neautentiška būtis ir rūpestis. Vienišumas ir laisvė. Situacija ir kaltė. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-27
 • Ekologinė atsakomybė

  Moralinė atsakomybė sąveikoje su gamta. Ekologinė atsakomybė. Gamtos apsauga. Ekologinė etika.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-28
 • Ekologinė etika

  Moralinė atsakomybė. Ekologinė atsakomybė. Laisvės sampratos genezė. Gamtos apsaugos sąvoka. Gamtosaugos plėtotės uždaviniai. Gamtos filosofija. Ekologinės atsakomybės turinys. Ekologinės pareigos sąvoka.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ekologinės etikos priešistorė

  Požiūris į gamtą nuo senovės iki viduramžių. R. Descartes`as apie gamtą kaip valdymo objektą. J.J. Rousseau ir civilizacijos kritika. Amerikos transcendentalizmas ir R. Emersono neoidealizmas. Žmogaus ir gamtos dermės idealas. H.D. Thoreau kūryboje. L. Tolstojaus panmoralizmas. N. Fiodorovo kosmizmas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-25
 • Elgesio etika

  Kas yra įvaizdis? Politiko profesija. Pirmasis įspūdis. Kaip pristatyti save? Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristatymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Punktualumas - ne tik karalių mandagumas.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-23
 • Embriono moralinio statuso problema

  Problemos aktualumas. Žmogaus embriono prigimties problema. Ontologinio personalizmo požiūris į embrioną. Katalikiškoji filosofinė embriono statuso atsvara. Empirinio funkcionalizmo požiūris į embrioną. Embriono moralinio statuso filosofiniai ir teisiniai aspektai (apibendrinimas). Embriono panaudojimas, problemos ir sprendimo būdai Europoje. INV metodas. Pakaita. Klonavimas. Užšaldymo būdai. Bioetikos konvencijos teisiniai aspektai, nustatantys embriono statusą. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-30
 • Epikūro etikos bruožai

  Įvadas. Epikūro gyvenimas. Filosofo gyvenimo etinė misija. Malonumas. Malonumo samprata Epikūro etikoje. Žmogaus troškimai ir poreikiai. Metafizinės žmogaus baimės. Valios laisvė ir dorovinė savikūra. Apibendrinimas.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-12
 • Etika (3)

  Įvadas. Etikos raidos kryptys. Utilitaristinės etinės teorijos. Utilitarizmo bendra charakteristika. Tolesnė utilitarizmo raida. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-21
 • Etika (4)

  Etikos istorija. Dorovė. Moralė. Moralės sąvoka. Etika socialiniuose patarnavimuose. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-11-22
 • Etika (5)

  Apie etikos mokslą. Įvadas. Egzistencinė etika. Trijų egzistencijos stadijų apibūdinimas pagal S. Kierkegaard’ą. Estetinė stadija. Etinė stadija. Religinė stadija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-14
 • Etika (8)

  Įvadas. Etika. Etikos istorija. Dorovė. Moralė. Moralės sąvoka. Etika socialiniuose patarnavimuose. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-01-30
Puslapyje rodyti po