Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos referatai

Etikos referatai (344 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Audito įmonės verslo etika

  Įvadas. Darbo tikslas: Suvokti etikos reikšmę, bei jos praktinį panaudojimą audito įmonės veikloje. Audito įmonės profesinė etika, ir profesinis kodeksas. Audito įmonės vizijos prognozavimo etika. Įmonės misijos suvokimas. Strategijos tikslų pasiekimui pasirinkimo etiškumas. Audito įmonės vidinės aplinkos nuostatos. Audito įmonės vidinės ir išorinės aplinkos nuostatų, tikslų suderinamumo etika. Audito įmonės funkcionavimo norminės filosofijos įvertinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų ir kitų vadybos sričių standartų taikymas įmonėje. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2010-04-21
 • Auditoriaus elgesio etika

  Įžanga. Profesinės etikos samprata ir svarba. Auditorių etikos kodeksas. Nepriklausomybė. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Konfidencialumas. Kitos elgesio normos. Auditorių garbės teismas. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Auditoriaus profesinė etika

  Įvadas. Auditoriaus etika. Objektyvumas ir sąžiningumas. Nepriklausomybė. Kompetencija ir profesionalumas. Konfidencialumas. Santykiai su klientais ir kolegomis. Atstovavimas visuomenės interesams. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-04-28
 • Auditoriaus profesinė etika (2)

  Įžanga. Profesinės etikos samprata ir svarba. Auditorių etikos kodeksas. Nepriklausomybė. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Konfidencialumas. Kitos elgesio normos. Auditorių garbės teismas. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2007-05-18
 • Auditorių etikos kodeksas

  Auditorių etikos kodeksas. Nepriklausomybė. Sąžiningumas ir objektyvumas. Kompetencija. Konfidencialumas. Kitos elgesio normos. Auditoriaus santykiai su auditorių savivaldos institucijomis. Priedas (1).
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-01
 • Bendravimas (9)

  Bendravimo samprata. Vadovavimas. Sugebėjimas bendrauti. Empatija. Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas. Vadovo elgesys. Humoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Draugystės vertikalė. Pagyrimų vieta valdymo funkcijų sistemoje. Ar reikia skatinti? Už ką skatinti? Kritika. Dalykiška kritika. Bendravimas su verslo partneriais. Keitimasis vizitinėmis kortelėmis. Bendravimas su skirtingų šalių verslo partneriais. Danija. Švedija. Suomija. Norvegija. Vokietija. Bendravimas su konkurentais
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-29
 • Bendravimas kaip vertybė

  Įžanga. Kas yra bendravimas. Bendravimas kaip vertybė. Išvados.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-05
 • Bendravimo etika (2)

  Įvadas. Bendravimas. Bendravimas – tai komunikacija. Bendravimas ir doriniai žmonių tipai. Bendravimas ir temperamentas. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas. Verbalinis bendravimas ir jo stiliai. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo kultūra. Bendravimo sunkumai. Dorovinė asmenybės kultūra. Bendravimo kultūros principai. Kaip elgtis svečioje šalyje? Išvados.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2007-01-30
 • Bendravimo etiketas

  Įvadas. Sveikinimasis. Susipažinimas ir supažindinimas. Telefonas. Vizitinės kortelės. Pokalbis. Svečių priėmimas. Apranga. Dovanos. Neverbalinio bendravimo etiketas.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2009-04-06
 • Bendravimo kultūra

  Įvadas. Vadovo pareigos. Vadovavimo ypatumai. Vadovo savybės. Mūsų bendravimas. Profesinė etika. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-06-06
 • Bendravimo kultūra ir geros manieros

  Bendravimas. Etika. Dalykinis bendravimas. Mandagus elgesys. Manipuliacija ar pagarba. Aktyvus klausymasis ir domėjimasis. Priimkite pašnekovą toks koks jis yra. Formalus prisistatymas. Neformalus prisistatymas. Prisistatymas prieš didelę auditoriją. Bendravimo psichologija.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2006-10-19
 • Bendrosios etinės nuostatos privalomos verslininkui

  Įvadas. Mano darbo uždaviniai. Verslo etikos samprata. Bendrosios etinės nuostatos, privalomos verslininkui. Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2007-05-21
 • Bendrosios ir profesinės etikos samprata ir ryšiai

  Etikos apibrėžimas. Etikos elementai. Bendroji etika. Auditoriaus profesinės etikos taisyklių svarba. Sąžiningumas ir objektyvumas. Nepriklausomybė.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Bendrovės etikos kodeksas: kompanija Shell

  Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Įsipareigojimai. Atsakomybė. Santykiai su vadovybe. Santykiai su darbuotojais. Vadovybės ir darbuotojų santykiai. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidenciali informacija. Informavimas. Dovanos, pramogos ir kyšininkavimas. Santykiai su vartotojais. Saugumas. Santykiai su valdžia. Santykiai su konkurentais. Veiklos principas. Įsipareigojimai. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-27
 • Bendrovės etikos kodeksas: kompanija Shell (2)

  Įvadas. Trumpa Shell įmonės charakteristika. Shell įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais, tiekėjais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują Shell įmonės kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(17 puslapių)
  2008-11-20
 • Bibliotekininko profesinė etika

  Bibliotekininko profesinė etika. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Pareiga skaitytojui kaip klientui. Bibliotekininko pareiga visuomenei. Bibliotekininko pareiga bibliotekai. Bibliotekininko santykiai su kolegomis ir kitų profesijų atstovais. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Bioetika

  Antropologija. Žmogaus gyvybės atsiradimas prokreacijos būdu ir dirbtinė reprodukcija. Genų inžinerija ir klonavimas. Eksperimentai su žmonėmis. Vaisingumo kontrolė. Žmogaus kūno rekonstrukcinės operacijos. Lyties pakeitimo operacijos. Organų ir audinių transplantacija. Donorystės problemos. Eutanazija.
  Etika, referatas(31 puslapis)
  2005-10-05
 • Bioetikos etiškumo klausimų išsiaiškinimas

  Turinys. Įvadas. Trumpa bioetikos atsiradimo istorija. Organų transplantacija. Tiriamųjų teisių gynimas. Gyvi ir mirusieji donorai. "Šuns širdis". Dirbtinis apvaisinimas. Kultūrinės – religinės tradicijos. Nėštumo nutraukimas. Vaikas pagal užsakymą. Kamieninės ląstelės ir klonavimas. Teisė į mirtį. "Nepaklusnių" berniukų sindromas. Išvados.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-23
 • Business ethics

  Darbas anglų kalba. Verslo etika. Introduction. Conflict of Interest. Gifts. Corporate Opportunities. Illegal Payments. Illegal Political Contributions. Protection and Proper Use of Company Assets. Proper Accounting. Insider Trading. Confidential Information. Inventions, Developments, Improvements. Antitrust Compliance. Fair Dealing. Harassment. Safety. Government Reporting. Environmental Responsibility. Product Integrity. Diversity. Fair Employment Practices. Foreign Trade. Responsible Delegation. Disciplinary Action. Reporting Illegal, Unethical Behavior, or Violations of the Code. Waivers of the Code. Vocabulary.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-05
 • Cultural differences

  Darbas anglų kalba. Kultūriniai skirtumai. Introduction. Business etiquette in USA. Appearance. Behavior. Communications. Business etiquette in Australia. Appearance. Communications. Business etiquette in South Africa. Appearance. Behavior. Communications. Conclusion.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-17
Puslapyje rodyti po