Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos pristatymai

Etikos pristatymai (47 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įtampa ir įžeidinėjimai mokyklose

  PowerPoint pristatymas. Kas yra konfliktas? Konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Tarpasmeniniai konfliktai. Konfliktai "asmenybė – grupė". Tarpgrupiniuose konfliktuose. Vidiniame konflikte. Konfliktų sprendimas. Įžeidinėjimų lygis šiais laikais. Mokytojų spaudimas ir įtaka. Konfliktai tarp vyresniųjų ir mažųjų. Konfliktai tarp bendraamžių. Kaip mažinti konfliktų kiekį? Konfliktai yra gerai, nes.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-06-04
 • Įvaizdis ir jo kūrimas

  PowerPoint pristatymas. Įspūdžio ar įvaizdžio kūrimas. Moteris. Moteris verslo pasaulyje. Vyras. Manieros. G. Burton ir R. Dimbleby nurodomi svarbiausi įvaizdžio kūrimo žingsniai.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2006-12-15
 • Kanto etinė sistema

  PowerPoint pristatymas. I.Kanto kritinės filosofijos (etikos) struktūra. Asmuo. Asmens motyvacija. Maksimos. Maksimų pavyzdžiai. Kaip patikrinti ir atsirinkti maksimas? Todėl. Kategorinis imperatyvas (pagrindinė formulė). Kategorinis imperatyvas (gamtos dėsnio formulė). Kategorinis imperatyvas (savitikslio formulė). Kategorinis imperatyvas (autonomijos formulė). Imperatyvai. Dviguba motyvacija. Gėris ir blogis Kanto etikoje. Laisvė Kanto etikoje. Valia Kanto etikoje.
  Etika, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-03-27
 • Krikščioniškasis požiūris

  PowerPoint pristatymas. Krikščioniškasis požiūris į teisę ir verslininkystę. Teisės sritys pagal Tomą Akvinietį. Amžinoji teisė. Prigimtinė teisė. Dieviškoji teisė. Žmogiškoji teisė. Krikščioniškas požiūris į sprendimų priėmimą. Norint išsiaiškinti, ar žinome Dievo valią, pateikime sau keturis pagrindinius klausimus. Priėmant sprendimą pateikiamas penkių apsisprenimo pakopų kelias. Pirmoji pakopa: teisingai išsiaiškinkite užduotį. Antroji pakopa: surinkite ir išanalizuokite faktus. Rinkdami ir analizuodami faktus, turėtume atsakyti į šiuos klausimus. Trečioji pakopa: plėtokite alternatyvas. Ketvirtoji pakopa: įvertinkite visus "už" ir "prieš". Penktoji pakopa: išsirinkite vieną iš priimtinų alternatyvų. Krikščioniškas požiūris į problemų šalinimą. Problemoms išspręsti siūlytina naudoti tokį metodą.
  Etika, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-11-22
 • Medicinos etikos principai

  PowerPoint pristatymas. Mūsų tikslas. Tradiciniai medicinos etikos kodeksai. Šiuolaikiniai medicinos etikos kodeksai. Tradicinės medicinos etikos principai. Paternalizmas. Gyvybės apsauga. Konfidencialumas. Tradicinių ir šiuolaikinių etikos kodeksų nuostatų palyginimas. Pagarba asmens autonomijai. Pagarba gyvybei + pagarba autonomijai, orumui. Lietuvos Respublikos (LR) Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas. Konfidencialumas. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas. Teisingumas. "Dilemų etika": etikos principų kolizija. Medicinos/slaugos etikos problemų grupės.
  Etika, pristatymas(21 skaidrė)
  2007-05-02
 • Mikroetikos problemos versle

  PowerPoint pristatymas. Pristatyme aptarsime. Vadybininkų vaidmuo organizacijoje. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Nurodymų formos gali būti įvairios. Etinės vadovų pareigos. Darbuotojų motyvacijos panaudojimas ir manipuliavimo problema. Tarnybinio demaskavimo (skundimo) problema. Prieš "skundikus" imamasi įvairių priemonių ir bausmių. Jos būna įvairios. Šalininkai požiūrio, kad skundimas moraliai nepateisinimas, pateikia tokius argumentus. O šalininkai požiūrio, kad skundimas yra visada moraliai pateisinamas, pateikia tokius argumentus. Skundimas yra moraliai leistinas, jei. Skundimas kaip moraliai įpareigojantis. Skundžiama įvairiais būdais. Literatūroje dažniausiai nurodomi būdai. Organizacijos veiksmai gavus skundą. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Paprastai interesų konfliktai skirstomi į aktualius ir potencialius. Interesų konfliktai tarp firmos ir darbuotojų daugiausia kyla dėl finansinių dalykų. Tačiau dažniausiai tai įgyvendinti nėra lengva dėl dviejų priežasčių. Etinės problemos, kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Etinių problemų kilimas dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Paslapties žinojimas darbuotoją. Skirtinos trys paslapčių rūšys...Natūralios savaiminės paslaptys. Prisiimtosios (pažadėtosios) paslaptys. Profesinės paslaptys. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. Seksualinio priekabiavimo problema. Naudingų santykių etika. Vartojamos sąvokos ir terminai.
  Etika, pristatymas(78 skaidrės)
  2006-12-15
 • Naudojimosi kompiuteriu etika (11)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Etika, etiketas. Kompiuterinė etika. Kompiuterinis etiketas. Kompiuterinio etiketo kodeksas. Dešimt interneto etiketo taisyklių. Pagrindiniai interneto svetainės tikslai. Patogi darbo vieta dirbant kompiuteriu. Išvados.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-14
 • Organizacija ir etika

  PowerPoint pristatymas. Organizacijos kultūros etinis aspektas. Organizacijos kultūra. Asmeninio ir organizacinio moralinio išsivystymo modeliai (J. Petrick, G. Manning). Organizacijos kultūra. Organizacijos kontrolės ir darbuotojų atsidavimo sąveika (A. Etzioni). Organizacijos kultūra. Etikos klimato samprata. Organizacijos darbo klimato samprata. Etikos ir darbo klimato samprata. Etikos klimato samprata. Organizacijos etikos klimato samprata. Organizacijos etikos ir darbo klimato sąveika. Etikos auditas. Etikos integravimas į organizacijos veiksmus. Organizacijos elgesio modeliai ir raidos problemos.
  Etika, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-08-03
 • Pyktis

  PowerPoint pristatymas. Pyktis. Pykčio kilmė. Psichologų kampelis. Ar esame per daug pikti? Kaip įveikti pyktį? Egzistuoja nuomonė, kad pykti reikia išlieti, nekaupti savyje. Pykčiu galima pakenkti ir sau. Kaip geriausia yra įveikti pyktį ir jo sukeliamą stresą? Pyktis ir antsvoris. Citatos apie pyktį.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2012-04-24
 • Pyktis ir su juo susijusios problemos

  PowerPoint pristatymas. Pyktis. Pykčio priežastys. Pykčio reakcija priklauso nuo dviejų pagrindinių faktorių. Pykčio išraiška. Pykčio tipai. Žmogaus pykčio pasekmės. Pyktis ir su juo susijusios problemos. Žmogaus reagavimo į pyktį būdai. Kaip pažaboti pyktį? Su pykčiu tvarkytis galima, pasinaudojant šiais principais.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-06-04
 • Profesinė etika ir etiketas

  PowerPoint pristatymas. Etiketas. Keturi pagrindiniai šiuolaikinio etiketo principai. Verslo etika. Keletas tarnybinio etiketo pristatymo, pasisveikinimo ir kreipimosi taisyklių. Pokalbio etiketo taisyklės ir įgūdžiai. Pagrindiniai verslininko etiškos veiklos nuostatai, pagal kurias turi laikytis tos veiklos atstovai.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2008-01-22
 • Profesinis etiketas

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas: apibendrinti rastą medžiagą žurnale "verslo klasė". Džentelmeniškų manierų menas. Tai kaip jūs elgsitės restorane daug ką paskys aplinkiniams apie jus. Vyno užsakymas kažkodėl yra laikomas vienu sudėtingiausiu dalykų restorane. Tema: mirtina yda nešmaikštu. Nesumindoma batų elegancija. Gyvenimas ant darbo stalo. Džentelmeno protesto simbolis.
  Etika, pristatymas(8 skaidrės)
  2007-10-22
 • Protokolas ir etiketas Vidurio Europos kultūrinėje erdvėje (Čekijos Respublika, Slovakija) (2)

  PowerPoint pristatymas. Trumpas šalių aprašymas. Punktualumas. Valgiai ir gėrimai. Supažindinimas. Vizitinės kortelės. Darbo kultūra. Derybos. Bendravimo aplinka. Kūno kalba. Dovanos. Protokolo istorija.
  Etika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-10-10
 • Reklama ir etika: mobiliojo ryšio bendrovės

  PowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Objektas. Metodai. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Reklamos vaidmuo vartotojiškoje visuomenėje. Etikos reklamoje vertinimas. Reklamos etiškumas 5 aspektais. Mobiliojo ryšio teikimo bendrovių reklamų etiškumo analizė. UAB "Bitė Lietuva" LABAS reklaminė kampanija. Klaidinanti. Manipuliuojanti reklama. Analizė. UAB "Omnitel" paslaugos "Ežys" televizijos reklama. Gero skonio ir padorumo aspektai. Analizė. "Omnitel" reklama "Faktas juodu ant balto". Lyginamoji reklama. Analizė. Išvados.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-18
 • Santykių užmezgimo su pirkėjais pagrindai

  PowerPoint pristatymas. Pirmasis įspūdis. Veiksniai įtakojantys santykius su pirkėju. Išvaizda. Pardavėjo pasiruošimas. Rūpinimasis klientu.
  Etika, pristatymas(7 skaidrės)
  2008-01-02
 • Statistinis tyrimas: Kiek kartų per dieną pasakai žodį "ačiū"?

  PowerPoint pristatymas. Statistinis tyrimas apie žmonių mandagumą, statistiniai duomenys rodo, kiek kartų per dieną vidutiniškai ištariamas žodis "ačiū".
  Etika, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-24
 • Tolerancija (5)

  PowerPoint pristatymas. Ar mes galime įveikti netoleranciją, abejingumą? Tolerancija. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos gyventojų manymu paplitusi diskriminacija. Lietuvos įstatymai ginantys lygias galimybes. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Apskritys, iš kurių gauti skundai dėl nelygių galimybių. Skundų tematika. Švietimo įstaigos. Darbdavys privalo. Prekių ar paslaugų pardavėjas bei gamintojas privalo. Lietuva žengia tolerancijos link. Lygių galimybių plėtros centras. Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC). Všį Visagino tautinių kultūrų centras. Tolerancijos metai 2007. "Alternatyva 2006 — Tolerancija". Tarptautinės tolerancijos dienos renginys. Tolerancijos tyrimas Lenkijoje. Tolerancijos barometras.
  Etika, pristatymas(22 skaidrės)
  2008-06-26
 • Vadovavimo etika

  PowerPoint pristatymas. Etikos samprata. Verslas ir etika. Organizacija ir etika. Vadovavimas ir etika.
  Etika, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-07-02
 • Valstybės tarnautojo etika (2)

  PowerPoint pristatymas. Valstybės tarnyba. Profesijos atributai. Pasitikėjimas kaip etiškumo kriterijus. Bendrosios pasitikėjimo praradimo priežastys. Elgesio diegimo mechanizmai. Formalūs ir neformalūs elgesio diegimo mechanizmai. Kur mes esame? Gyventojų nuomonė apie politikų/tarnautojų elgesį. Problemos ir galimi sprendimai. Pasitikėjimo atkūrimo eiga.
  Etika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-01-08
 • Verslininko profesinė etika ir etinis kodeksas

  PowerPoint pristatymas. Verslo etika. Šiuolaikinė verslo etika. Verslininkas. Etikos kodeksas. Auksinė biznio taisyklė.
  Etika, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-30
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po