Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos namų darbai

Etikos namų darbai (54 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pavydas. Sąžinė. Meilė

  Įžanga. Pavydas. Sąžinė. Meilė. Išvados.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-04-26
 • Profesinė etika (6)

  Atsakymai į klausimus. Remdamiesi Marko Aurelijaus knygos "Sau pačiam" analize pateikite šio autoriaus pagrindinių vertybių ir principų išplėtotą dorinę interpretaciją, sykiu nurodydami kuo tos pažiūros artimos stoikų pažiūroms. Kaip apskritai vertinate savo universiteto moralinį lygį? Jei laikote jį nepakankamai aukštu, kaip tai reiškiasi kasdieninėje praktikoje? Kokius būdus padėčiai gerinti padėtumėte pasiūlyti? Kas jums trukdo tai padaryti. "Sakau jums broliai, laikas trumpas. Todėl tie, kurie turi žmonas gyvenkite tarsi neturėdami, kurie verkia tarsi neverktumėt, kurie džiaugiasi tarsi nesidžiaugtumėt, kurie perka tarsi būtų neįsigiję, kurie užsiėmę pasaulio reikalais gyventumėt tarsi neužsiėmę, nes šio pasaulio pavidalas praeina".
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-01-11
 • Profesinės etikos dilemos

  Profesinės etikos samprata. Profesinės moralės dilemos. Medicininė etika kaip profesinės etikos pavyzdys: dabarties iššūkiai. Naujos problemos, iškilusios mūsų dienomis. Ligos paslapties saugojimas. (Konfidencialumo taisyklė). Organų transplantacija. Abortai. Eutanazija. Profesinės ir universalios etikos santykis. Personalinės etikos principai. Profesinės etikos principai. Pasaulinės (visuotinės) etikos principai. Profesinės etikos socialinės funkcijos.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-30
 • Protokolo istorija

  Įvadas. Protokolo svarba ir esmė. Diplomatinis protokolas. Protokolo istorija. Trumpa Lietuvos diplomatijos istorija. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-10
 • Reklamos etika (2)

  Profesinės etikos pranešimas apie reklamos etiką. Tikslas: Aptarti kaip turėtų būti kuriama reklama, kad neperžengtų etikos normų. Uždaviniai. Reklamos samprata. Reklamos tikslai. Reklamos rūšys. Reklamos nauda. Neetiška reklama. Etikos normas pažeidžiančių elementų vartojimas reklamoje. Alkoholio reklama. Alkoholio reklama draudžiama. Etiška reklama. Etiškos reklamos principai. Išvados.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-06-04
 • Situacijos analizė

  Straipsnio "Atsakas į kritiką – smūgis žemiau juostos" (Seimo narys V.Šustauskas priminė J.Razmai jo dukters nuodėmes) analizė. Straipsnio fragmentai. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Testavimas. Teisės spręsti testas. Taisyklių – įstatymų testas. Atsakomybės testas. Utilitarizmo testas. Universalumo testas. Bešališkumo testas. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-07-18
 • Situacijos analizė (2)

  Straipsnių: "Žemdirbius pasotino valdžios pažadai" ir "Žemdirbius apraminusi valdžia nesuranda pinigų" analizė. Straipsnių fragmentai. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Testavimas: Teisės spręsti testas; Taisyklių – įstatymų testas; Atsakomybės testas; Utilitarizmo testas; Universalumo testas; Bešališkumo testas. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-07-18
 • Socialinio darbo situacijų sprendimas

  Situacija: "Puolusio angelo" demaskavimas. Situacijos faktai. Etinės problemos. Alternatyvos. Galimi suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Veiksmai, kurie turėtų sekti.
  Etika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socialinių darbuotojų etikos kodeksas - analizė ir asmeninė patirtis

  Socialinių darbuotojų etikos kodeksas – analizė ir asmeninė patirtis. Įvadas. Bendras kodekso aptarimas. 2 straipsnio platesnis aptarimas. Etikos kodekso nuostatų pažeidimai. Išvados.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-01
 • Šiuolaikinės etinės problemos versle

  Šiuolaikinės etinės problemos versle. Kartais verslo teikiamos paslaugos kenkia žmogaus sveikatai ir skaudina aplinkinius. Verslininkų nesąžiningumas prekiaujant ekologiškai nešvariais produktais. Kai kurie verslininkai, nenorėdami mokėti mokesčių, juos pažeidinėja. Atlyginimai mokami "vokeliuose". Kitas "vokelių" pavyzdys yra Utenos siuvimo cechas. Darbuotojų išnaudojimas. Siūloma prekė kartais prieštarauja kito žmogaus įsitikinimams. "Žaliųjų" protesto akcija prieš kailininkystės pramonę. Nesąžininga konkurencija versle. Ginčytinų prekių reklama. Pasąmonę veikiantys vaizdai. Etiketo nesilaikymas versle. Išvados.
  Etika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Tarnybinis pareigūnų etiketas

  Įvadas. Tarnybinis pareigūnų etiketas. Vadovas-pavaldinys. Policijos pareigūnų tarpusavio santykiai. Vadovo asmenybė. Profesinės etikos reikalavimai vadovaujantiems policijos pareigūnams. Išvados.
  Etika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-02-22
 • Teisminė etika

  Įvadas. Teisminės etikos samprata. Teisminio ginčo sprendimo apibūdinimas. Išvados.
  Etika, namų darbas(10 puslapių)
  2007-04-18
 • Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė: "Tegul sau šneka" per OPT

  Įvadas. Susipažinimas su laida. Diskusijoje dalyvavo 5 žmonės. Laidos tema. Stebimojo analizė. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Išvados.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-02-23
 • Verslininko etikos kodeksas

  Verslininko etikos kodeksas. Etinės nuostatos. Verslininko etikos kodekse yra išskiriamos 7 pagrindinės etinės nuostatos. Išvados.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-09
 • Verslo etika (18)

  Deontologinė etikos teorija. Moralinė organizacijos atsakomybė. Verslininko profesinė etika.
  Etika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-25
 • Verslo etika (20)

  Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Verslo etika ir reklama. Pateikite pavyzdžių. Tiesa ir reklama. Manipuliuojanti ir prievartinė reklama. Lyginamoji reklama. Reklamos reguliavimas. Moralinė atsakomybė reklamoje. Pagyrimo etika. Mažai konfliktiško elgesio technologija.
  Etika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-01
 • Verslo etika (22)

  Įvadas. Moralinės ir socialinės atsakomybės sąvokos. Marketingo sritys, kuriose veikiama amoraliai. Pavaldinio etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-08
 • Verslo etika (23)

  Įžanga. Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Skirtingų verslo kultūrų pasiskirstymas. Vadovo etika ir etiketas.
  Etika, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-13
 • Verslo etika (26)

  Etinių problemų klasifikacija. Sąžiningumas, dora. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Etinio kodekso funkcinės problemos. Pagyrimo etika.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-02-05
 • Verslo etika (31)

  Įvadas. Utilitarizmo esmė. Žymiausi atstovai. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kultūra, korupcija ir kyšiai. Praktinė dorovė vadyboje. Išvados.
  Etika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po