Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo etika (27)

  Etikos prigimtis ir esmė. Profesinės etikos samprata. Verslo organizacijos kultūra ir etika. Mikroetikos problemos versle. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Verslo makroetikos problemos. Etiketas verslo organizacijoje ir už jos ribų. Etikos kodeksas. Etikos kodeksų paskirtis, tikslai ir funkcijos. Trumpas vartojamų terminų ir etikos sąvokų žodynėlis.
  Etika, konspektas(17 puslapių)
  2007-02-28
 • Verslo etika (28)

  Įvadas. Johno Rawlso teisingumo teorija. Verslo etika ir reklama. Pateikti pavyzdžius. Vadovo profesionalumas, bendravimo manieros. Pardavimo fazės. Bendravimo su klientais svarba. Išvados.
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2007-03-05
 • Verslo etika (29)

  Etikos samprata. Verslas ir etika. Verslo etikos raida. Ekonomikos plėtros srovių apžvalga. Ekonominių sistemų apžvalga. Visuomenės tarnautojų ir verslo sektoriaus profesiniai principai ir vertybės. Etikos problemos. Etinių problemų klasifikacija. Reakcijos į etikos problemas. Etikos problemos analizė. Etinio pagrindimo analizė. Etiniai sprendimai ir jų svarba.
  Etika, konspektas(20 puslapių)
  2007-03-19
 • Verslo etika (3)

  Įvadas. Etika. Verslo etika. Verslo etika: dalykas ir jo struktūra. Etiniai verslo aspektai. Verslo etika kaip mokslinė disciplina. Argumentai "už" ir "prieš" verslo etiką. Trumpa verslo etikos raidos tendencijų apžvalga. Veiksniai, skatinantys domėjimąsi verslo etika. Verslo etikos struktūra. Verslo etika Lietuvoje. Verslininko etika. Etika ir šiuolaikinė vadyba. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-18
 • Verslo etika (30)

  Etikos mokslo objektas. Verslo etikos raida. Etika ir moralė. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Etinių problemų klasifikacija. Interesų konfliktas. Etinių sprendimų priėmimas. Moralinė ir socialinė atsakomybė. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kodėl elgtis etiškai naudinga įmonei? Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Verslo etika ir reklama. Verslo etika ir kultūra. Profesinė etika ir etiketas. Darbas su klientais firmoje. Kritikos etika. Pagyrimo etika. Etiško bendravimo svarba. Tarptautinis verslo protokolas. Pristatymo ir prisistatymo etiketas. Vizitinės kortelės ir jų naudojimo etiketas. Telefoninių pokalbių etiketas. Neverbalinis elgesys derybose. Vadovo ir pavaldinio bendravimas. Etiniai kriterijai verslininkystėje.
  Etika, špera(11 puslapių)
  2007-04-04
 • Verslo etika (31)

  Įvadas. Utilitarizmo esmė. Žymiausi atstovai. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Kultūra, korupcija ir kyšiai. Praktinė dorovė vadyboje. Išvados.
  Etika, namų darbas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Verslo etika (32)

  Etika. Religija ir verslas. Teologinė etika. Deontologinė etika. Reliatyvizmas. Teisingumo teorija. Integralinė socialinių kontraktų koncepcija. Individo moralinis išsivystymas. Stadijos. Verslo socialinė atsakomybė. Etiniai nusižengimai versle. Reklama. Organizacijos moralinis klimatas. Organizacijos etikos kodeksas. Tarptautinio verslo etika. Multinacionalinių korporacijų veikla. Diskriminacija. Etinės problemos. Kainos tarptautinėje verslo aplinkoje. Kultūra ir verslo etika.
  Etika, špera(6 puslapiai)
  2007-04-17
 • Verslo etika (33)

  Įvadas. Įmonės atsakomybė darbuotojams. Įmonės atsakomybė verslo partneriams. Įmonės atsakomybė vartotojams. Įmonės verslo etika konkurencinėje veikloje. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-19
 • Verslo etika (34)

  Įvadas. Etinės problemos ir jų analizės lygiai. Interesų konfliktas. Organizacijoje skiriami šie konfliktai. Asmenys, atsidūrę konfliktinėse situacijose, turi galimybes. Dažniausiai organizacijoje konfliktai išsprendžiami tokiais metodais. Sąžiningumas ir dora. Bendravimas, santykiai organizacijoje. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams, visuomenei. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti amoraliai. Konkurencija. Kainų nustatymas. Pardavimas. Vadovo socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės modelis. Mažai konfliktiško elgesio technologija.
  Etika, namų darbas(12 puslapių)
  2007-05-10
 • Verslo etika (35)

  Tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Verslininko profesinė etika. Mandagumas - verslininko sėkmės pagrindas. Verslo etika – ne tuščias išsigalvojimas. Verslo padėtis šiandieninėje Lietuvoje. Apibendrinimas.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-21
 • Verslo etika (37)

  Įvadas. Verslo etika ir moralė. Etikos kodeksai. Vadovų etika. Etiški sprendimai įmonėse. Įmonių ir vartotojų santykiai. Etiketas organizacijoje. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2007-10-08
 • Verslo etika (38)

  Etikos, verslo etikos ir jų studijų reikšmė. Verslo etikos samprata. Moralės funkcijos. Etikos teorijos. Yra įvairios teorijos teigiančios veikimo teisingumą. Kantas. Moralinis Kanto imperatyvas. Akceptavimas. Antinomija. A posteiori. A priori. Destruktyvus. Dilema. Dualizmas. Ekstrapoliacija. Fatalizmas. Precedentas. Postulatas. Asmens veikimą lemiantys veiksniai: brandumas ir normos. L. Kohlberg. Etinės raidos teorija. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. 4 atvejai. Brandumo ir normų laikymosi santykis atliekant pareigas. Turtinio skirtumo etinis įvertinimas. Ruso. Dialektika. Materializmas. Istorinis materializmas. Ataskaitos taškas. Visuomeninės etinės plėtros etiniai aspektai. Etikos kodeksas. Etikos kodekse funkcijos. Svarbiausios etikos kodekso dalys. Struktūra pagal temas. Verslo situacija (etiniai reikalavimai vadybininkui). Nesuinteresuotojai. Reikalavimai vadovui. Vadovo santykiai su darbuotojais. Gero vadovavimo požymiai. Skundas pateisinamas. Verslo etiketas. Bendrieji etikos reikalavimai verslininkui. Organizacijos tipų etinis vertinimas. 4 organizacijų tipai. Renginių etiketas. Kortelių rūšys ir variantai. Vizitinių kortelių įteikimas. Pobūviai, renginiai. Dieniniai pobūviai. Vakariniai pobūviai.
  Etika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-26
 • Verslo etika (39)

  Deontologinė etikos teorija. I. Kantas (1724-1804). R. Dafto socialinės atsakomybės modelis. Vertybės organizacijos kultūroje. Komandinio darbo etika. Pagrindinės bendravimo problemos. Vadovavimo problemos. Komandinio darbo pliusai. Komandinio darbo minusai/rizika. Tarpasmeninių santykių ypatumai grupėje.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-13
 • Verslo etika (4)

  Įvadas. Verslo etikos raida. K. Davis socialinės atsakomybės modelis. Verslo etika ir kultūra. Pasiruošimas pokalbiui.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2005-11-22
 • Verslo etika (40)

  Pagrindiniai verslininko bruožai. Pagrindiniai verslininko principai. Pagrindinės verslininko nuostatos. Klausimų iškėlimo problema ir atsakymo į juos technika. Apibendrinimas.
  Etika, konspektas(7 puslapiai)
  2008-01-25
 • Verslo etika (41)

  Įvadas. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Profesinė etika, jos specifika. Specifiniai profesinės etikos ir etiketo reikalavimai. Moralinės atsakomybės aspektai rinkoje. Pagyrimo etika. Kritikos etika. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2008-02-13
 • Verslo etika (42)

  Įvadas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinio sprendimo apibrėžimas. Etiško sprendimo svarba. Sprendimo priėmimo procesas. Sprendimo parengimas. Sprendimo priėmimas. Sprendimo įgyvendinimas ir tikrinimas. Socialinė organizacijos atsakomybė. Yra dvi nuomonės apie organizacijos elgseną ir jos socialinę atsakomybę. Profesinės etikos kodeksas. Organizacijos profesinės etikos kodekso struktūra. Įmonės etikos (elgesio) kodeksas. Mažai konfliktiško elgesio technologija. Konfliktų rūšys. Konfliktų atsiradimo priežastys. Konfliktų valdymas.
  Etika, namų darbas(17 puslapių)
  2008-03-20
 • Verslo etika (43)

  Įvadas. Verslo etikos samprata. Etiniai verslo aspektai. Verslo etikos struktūra. Etinės problemos versle. Etinių problemų kilimo ir jų analizės lygiai. Etinių problemų klasifikavimas. Interesų konfliktai. Sąžiningumas ir teisingumas. Bendravimas ir santykiai organizacijoje. Etiniai sprendimai ir jų priėmimas verslo organizacijoje. Lorenso Kohlberg’o individo moralinio vystymosi teorija. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Etikos kodeksas – etinio elgesio vadovas. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodekso struktūra ir jo sudarymas. Išvados. Išnašos.
  Etika, referatas(17 puslapių)
  2008-04-22
 • Verslo etika (44)

  Įvadas. Tikslas: Įvertinti teoriniu aspektu verslo etikos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Verslo etika ir moralė. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Verslo etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Verslo etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje. Įmonių santykiai su vartotojais. Verslo etika ir verslininko etikos kodeksas. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2008-11-24
 • Verslo etika (45)

  Verslo etikos esmė. Verslo etikos samprata. Verslo etikos genezė. Verslo etikos raidos etapai. Visuomenės poveikis verslo etikai. Verslo etikos svarba. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinių problemų lygiai ir priežastys. Etinių problemų klasifikacija. Etinių problemų sprendimo būdai. Etiško elgesio kodeksas. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės istorinė raida. Organizacijų ir vartotojų socialinė atsakomybė. R. Daft socialinės atsakomybės modelis. Etikos ir aplinkosaugos sąsajos. Ekologinės etikos konceptualūs pagrindai. Ekologinė problematika ir kitimo tendencijos. Etikos įtaka rinkodaros sprendimams.Rinkodaros etikos atsakomybė. Rinkodaros etiniai pažeidimai.
  Etika, konspektas(31 puslapis)
  2009-11-23
Puslapyje rodyti po