Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika

Etika (597 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Meilės kultūra

  Rašinys apie meilę. Meilė. Kaip reikia mylėti. Meilės kultūra. Pasakojimai ir pavyzdžiai iš knygų.
  Etika, rašinys(7 puslapiai)
  2007-01-09
 • Meilės samprata krikščioniškoje moralėje

  Įvadas. Ar meilė yra menas? Meilė – atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą . Meilės veikla. Meilės objektai. Meilės praktika. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-20
 • Meilės teorija

  Meilė - atsakymas į žmogaus egzistencijos problemą. Atskirtumo išgyvenimas. Nerimas. Žmogiškojo atskirtumo suvokimas. Orgiastinis ryšys. Konformistinė vienybė. Simbiozinis ryšys. Subrendusi meilė.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-17
 • Menas gyventi (2)

  Rašinys apie laimingą gyvenimą. Ar tai iš tikrųjų yra taip sunku-prasmingai gyventi? Ar to galima išmokti?
  Etika, rašinys(1 puslapis)
  2009-11-20
 • Mikro ir makro etinės problemos rekreacijos ir turizmo versle

  Įvadas. Mikroetikos problemos. Tarnybinio demaskavimo problema. Problemos, kylančios dėl įmonės ir darbuotojų interesų skirtingumo. Problemos dėl domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Problemos dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Problemos dėl lytinės diskriminacijos. Makroetikos problemos. Santykiai tarp bendrovių. Problemos tarp bendrovių ir valstybės. Problemos tarp bendrovių ir vartotojų. Problemos dėl bendrovių santykių su vietos bendruomenėmis/visuomene. Turizmo ir aplinkosaugos problemos. Išvados. Priedas (1).
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-18
 • Mikroetikos problemos versle

  PowerPoint pristatymas. Pristatyme aptarsime. Vadybininkų vaidmuo organizacijoje. Pirmasis etapas. Antrasis etapas. Verslo etika ir vadybininkų priimami sprendimai. Valdžia ir pavaldumas. Nurodymų formos gali būti įvairios. Etinės vadovų pareigos. Darbuotojų motyvacijos panaudojimas ir manipuliavimo problema. Tarnybinio demaskavimo (skundimo) problema. Prieš "skundikus" imamasi įvairių priemonių ir bausmių. Jos būna įvairios. Šalininkai požiūrio, kad skundimas moraliai nepateisinimas, pateikia tokius argumentus. O šalininkai požiūrio, kad skundimas yra visada moraliai pateisinamas, pateikia tokius argumentus. Skundimas yra moraliai leistinas, jei. Skundimas kaip moraliai įpareigojantis. Skundžiama įvairiais būdais. Literatūroje dažniausiai nurodomi būdai. Organizacijos veiksmai gavus skundą. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Paprastai interesų konfliktai skirstomi į aktualius ir potencialius. Interesų konfliktai tarp firmos ir darbuotojų daugiausia kyla dėl finansinių dalykų. Tačiau dažniausiai tai įgyvendinti nėra lengva dėl dviejų priežasčių. Etinės problemos, kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Etinių problemų kilimas dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Paslapties žinojimas darbuotoją. Skirtinos trys paslapčių rūšys...Natūralios savaiminės paslaptys. Prisiimtosios (pažadėtosios) paslaptys. Profesinės paslaptys. Organizacijoje dirbančių moterų problemos. Seksualinio priekabiavimo problema. Naudingų santykių etika. Vartojamos sąvokos ir terminai.
  Etika, pristatymas(78 skaidrės)
  2006-12-15
 • Mirties bausmė: už ar prieš?

  Įvadas. Mirties bausmė – pelnytas teisingumas ar tiesiog žmogaus teisių pažeidimas? Mirties bausmė ir kiti teisėti gyvybės atėmimo būdai. Argumentai: už ir prieš mirties bausmę. Mirties bausmės alternatyvos problema. Mirties bausmės vykdymas Lietuvoje. Tikra istorija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-20
 • Mokslas ir moralė

  Įvadas. Darbo tikslas: aprašyti mokslo ir moralės santykį, prieštaravimus šiuolaikinėje visuomenėje, apibūdinant ir nustatant jų ryšį per pasaulines problemas. Mokslo samprata. Moralės samprata. Mokslo ir moralės santykis. Klonavimas. Eutanazija. Dirbtinis apvaisinimas. Politikos, moralės ir religijos sąsajos. Išvados.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2009-04-02
 • Moralė

  Įvadas. Moralė. Moralė ir teisė. Moralė ir teisingumas. Teisingumo principai. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-08
 • Moralė (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinė etika. Socialinio gyvenimo būdas. Sociologija ir etika. Socialinės pedagogikos paskirtis ir objektas. Socialinės pedagogikos etikos ištakos. Socialinės pedagogikos raida. Socialinės pedagogikos idėjos Lietuvoje. Liaudies pedagogika – socialinės etikos dalis. Socialinio pedagogo etika. Reziumė.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-06
 • Moralė ir etika

  Moralė ir etika. Moraliai svarbūs veiksmai. Moralės funkcijos. Moralės struktūra ir sąvokos.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-25
 • Moralė ir etika (2)

  Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo bodai, svarbiausios distinkcijos. Etiška, neetiška, moralu, amoralu. Moralu, amoralu, immoralu, nemoralu. Moralė ir teisė. Teisės, laisvės, pareigos ir moralinis minimalizmas. Teisių diskurso reikšmė ir vaidmuo. Prigimtinės ar žmogaus teisės. Teisių ir pareigų atitikimas. Koreliatyvumo tezė. Teisės ir motyvai. Moralė ir teisingumas. "Teisingumo" sąvokos reikšmė moralės diskurse. Distribucinis teisingumas. Teisingumo principai. Formalus teisingumo principas. Materialūs teisingumo principai. Roberto Nozicko teorijos bendriausius bruožus ir libertarinės teorijos kritiką-savarankiškai. Egalitarinis liberalizmas. Teisingumo paskirstymas utilitarizmo ir deontologinių etikos teorijų požiūriu. J. Ravvlso teisingumo koncepcija. Deontologinė ir utilitarinė etika.
  Etika, konspektas(12 puslapių)
  2006-05-16
 • Moralės samprata

  Įžanga. Moralinio pažinimo pagrindas. Gyvenimo prasmė ir laimė. Vertybių pasaulis. Moralinės žmogaus galios. Gėrybės. Vertybės. Blogybės. Moralės prasmė. Pabaiga.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-10-27
 • Moralės struktūra ir funkcijos

  Išankstinis moralinių dalykų supratimas. Religinė moralės kilmės teorija. Socialinė moralės kilmės teorija. Gamtamokslinė moralės kilmės teorija. Moralės struktūra. Utilitarizmo etikos pagrindiniai principai. Hedonizmo pagrindinės nuostatos. Moralės funkcijos. Platono dorybių teorija. Makintero dorybių teorija. Tomo Akviniečio dorybių teorija. Aristotelio dorybių teorija.
  Etika, špera(3 puslapiai)
  2006-05-17
 • Moralinė teologija

  Kas yra moraline teologija? Krikščioniškos etikos pagrindai ir Senojo Testamento mokymas. Apvaizdos numatytas Izraelio Sandoros vaidmuo. Pagrindinis Izraelio atsakas Sandoros Dievui. Bendruomeniškumo jausmas kaip lemiamas veiksnys izraelitų santykiuose su artimaisiais. Senojo Testamento etikos ypatybės ir ribotumas ir moralės skiriamieji bruožai. Jėzaus ir ankstyvosios Bažnyčios moralinis mokymas. Pagrindiniai NT moraliniai motyvai. Moralės prigimtis ir jos galutinis tikslas. Žemiškoji laimė ir gerovė kaip galutinis tikslas: eudemonizmas, utilitarizmas. Savęs tobulinimas ir žemiškos pažangos etika. Moralinės vertybės realizacija dėl jos pačios. Kanto etika ir vertybių etika. Dievo garbė ir karalystė kaip galutinis tikslas: teonominė etika. Išsigelbėjimas ir moralinis reikalavimas. Moralinio reikalavimo kategorinis pobūdis. Klusnumo Šventosios Dvasios vadovavimui esminis vaidmuo. Moralinis įstatymas. Dievo įstatymas Šventajame. Rašte. Prigimtinis moralinis įstatymas. Prigimtinio įstatymo ypatybės. Prigimtinio įstatymo egzistavimas ir galutinis pagrindas. Žmogiškasis įstatymas.
  Etika, konspektas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Moralinio veiksmo aplinkybės, intencija ir objektas

  Įžanga. Moralinio veiksmo objekto sąvoka. Moralinio veiksmo intencija. Moralinio veiksmo aplinkybės. Eutanazija – tai moralus ar amoralus veiksmas? Moralinis veiksmas. Moralinio veiksmo: objektas, aplinkybės ir intencija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-12
 • Moralinių orientacijų kryžkelėje

  Moralinių (etninių) orientacijų kryžkelėje. Metodologinė dalis. Literatūros analizė. Tyrimo problemos, objektai ir dalyko nustatymas. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Sąvokų tikslinimas. Išankstinis tiriamo objekto aprašymas. Hipotezių formulavimas. Procedūrinė tyrimo dalis. Duomenų surinkimo metodas, atranka, tyrimas. Anketos sandara. Tyrimo duomenų analizė. Priedai (5 psl.)
  Etika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2008-11-11
 • Moters aprangos etika

  Moters aprangos etika. Specialioji apranga. Kokteilių suknelė, arba aprangos kodas. Galvos apdangalai. Moterų aksesuarai dėvint įvairią aprangą.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-07
 • Moters įvaizdis

  Įvadas. Įvaizdis. Kas gi pasižymi geromis manieromis? Sėkmingas įvaizdis. Moters vaizdavimas visuomenės informavimo priemonėse. Moters įvaizdžio kaita visuomenėje ir ją įtakojančios priežastys. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-07
 • Naudojimosi kompiuteriu etika (11)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Etika, etiketas. Kompiuterinė etika. Kompiuterinis etiketas. Kompiuterinio etiketo kodeksas. Dešimt interneto etiketo taisyklių. Pagrindiniai interneto svetainės tikslai. Patogi darbo vieta dirbant kompiuteriu. Išvados.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-03-14
Puslapyje rodyti po