Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Etika>Etikos pristatymai

Etikos pristatymai (47 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Abortion: is abortion the right choice?

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Abortai. Abortion. History. Forms of Abortion. Reasons for Abortion. Laws on Abortion. For/Against. Justification. Justification. When does "human life" begin? Choice.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2008-04-29
 • Aktyvi eutanazija ir savižudybė su pagalba

  PowerPoint pristatymas. Eutanazijos sąvoka. Savižudybė su pagalba. Savižudybė kaip kiekvieno žmogaus pilietinė teisė ir asmeninė laisvė. Gydytojo atsakomybės už ligonio gyvybę problema. Racionalios savižudybės problema. Savižudybės racionalumo kriterijai. Savižudybės motyvų problema. Savižudybės su pagalba teisėtumo problema. Vokietijos humaniško numirimo draugija. Galimybė stumti į savižudybę nesunkiai sergančius ar laikinus sunkumus išgyvenančius žmones problema. Gydytojo įsipareigojimo padėti nusižudyti problema. Mirtį lemiančių sprendimų problema. Nesaugumo problema. Žmogaus gyvybės vertės problema. Socialinio spaudimo problema. Informacijos prieinamumo problema.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2008-11-07
 • Amerikiečių šeima

  PowerPoint pristatymas. Moteris ir vyras šeimoje. Tolerancijos vystymas per šeimą. Amerikiečių požiūris į šeimą. Moteriški ir vyriški darbai. Vaikų auklėjimas, prižiūrėjimas. Abortai. Šeimos susirinkimai. Pagrindinės šeimos šventės.
  Etika, pristatymas(8 skaidrės)
  2009-06-15
 • Atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Atsakomybė. Moralinė atsakomybė. Dorovinis prieštaravimas. Kai kurie šiuolaikiniai autoriai istorinę organizacijos socialinės atsakomybės raidą skirsto į 4 eras. Pasitikėjimo dorybė.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-09-21
 • Auditoriaus etika

  PowerPoint pristatymas. Atestuotas auditorius. Auditorių profesinės etikos kodeksas nustato. Bendrieji etiniai auditorių profesinio elgesio principai. Nepriklausomybė. Profesinė kompetencija. Profesinės kompetencijos principas teigia. Principas nepažeidžiamas. Sąžiningumas, objektyvumas. Atstovavimas visuomenės interesams. Konfidencialumas. Atsakomybė. Pagal Lietuvos audito įstatymo projektą, auditorius negali atlikti audito.
  Etika, pristatymas(17 skaidrių)
  2011-03-04
 • Bendravimo, moralės ir etikos ryšys

  PowerPoint pristatymas. Etikos, moralės ir dorovės esmė. Etikos esmė. Moralės esmė. Moralė pasireiškia. Etiško bendravimo lygmenys. Svarbiausios etikos funkcijos. Etikos teorijos. Deontologinė etikos teorija. I. Kanto teiginiai. Utilitarizmo etikos teorija . Teisingumo etikos teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija.
  Etika, pristatymas(13 skaidrių)
  2009-10-26
 • Darbo kompiuteriu ir internetu etiketas

  PowerPoint pristatymas. Etiketo sąvoka. Kompiuterinė etika. Darbo kompiuteriu etiketas. Interneto etiketas. RFC 1895. Tarptautinis kompiuterių etikos ir darbo kompiuteriu etiketo kodeksas.
  Etika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-03-07
 • Derybos (5)

  Verslo sėkmė – tinkama derybų strategija bei taktika. Derybos. Derybų etapai. Pasirengimas deryboms. Derybų vedimo technologija. Derybų taktika. Derybų eiga, aplinka. Derybų dalyvių susodinimo schemos. Derybų proceso analizė. Sėkmingų derybų taisyklės. Norėdami būti geru derybininku. Derybų esmė. Darbas iliustruotas paveikslėliais (10).
  Etika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-04-01
 • Elgesio priklausomybė nuo vaidmens ar situacijos

  PowerPoint pristatymas. Žodinis bendravimas. Kalbos stiliai. Kaip reaguoti į pastabas? Prieštaravimo būdai. Konfliktas. Jausmų išreiškimas.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-02
 • Etika (11)

  PowerPoint pristatymas. Etikos kryptys. Svarbiausios etikos sąvokos. Dorybė. Vertybė. Sąžinė. Dažnai kalbant apie etika turima galvoje. Gėrio kriterijų požiūriu skiriamos dvi etikos atšakos. Normatyvinė etika kelia šiuos klausimus. Gėris ir blogis. Moralinio supratimo elementai. Sąžinės ir etoso sąveika. Antikinė etika. Platono dorybių lentelė. Aristotelio dorybių lentelė. Aristotelio dorybės samprata. Stoikai.
  Etika, pristatymas(18 skaidrių)
  2006-04-21
 • Etikos kodeksai (5)

  PowerPoint pristatymas. Etikos kodekso sąvoka ir tikslai. Kodeksų forma ir turinys. Kodeksų administravimas. Kodeksų privalumai ir trūkumai. Užduotis.
  Etika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-08-06
 • Etikos mokslo objektas. Moralės sąvokos ir funkcijos. Etika ir socialinė atsakomybė. Etikos teorijos

  PowerPoint pristatymas. Etikos mokslo objektas. Moralės sąvokos ir funkcijos. Etika ir socialinė atsakomybė. Socialinė atsakomybė. Socialinės atsakomybės modelis. Etikos teorijos. Deontologinė etikos teorija. Utilitarizmas. Teisingumo teorija.
  Etika, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-12-11
 • Etikos problemos ir požiūris

  PowerPoint pristatymas. Etikos problemos sąvoka. Etikos problemų grupės. Apgavystė. Melas. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiaujama. Šių laikų etikos problema. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Korupcija. Korupciją sąlygoja šie veiksniai. Sisteminė korupcija ir jos bruožai. Kova su korupcija. Reakcijos į etikos problemas. Tinkamos ir principingos. Neutralios. Netinkamos. Etikos problemos analizė. Problemos analizės žingsniai. Užduotys.
  Etika, pristatymas(26 skaidrės)
  2007-08-06
 • Etikos problemos viešajame sektoriuje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Nusakyti viešąją politiką ir jos struktūrą. Viešosios politikos elementai. Išaiškinti viešojo sektoriaus veiklos efektyvumo prielaidos. Išanalizuoti etikos problemas viešajame sektoriuje. Etika viešajame administravime svarbi dėl dviejų priežasčių. Etiškas sprendimas gali remtis. Neutralios reakcijos į etikos problemas. Netinkamos ir etiškai nepriimtinos reakcijos į etikos problemas. Darbo išvados.
  Etika, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-05
 • Etiškas sprendimo priėmimas

  PowerPoint pristatymas. Etiško sprendimo sąvoka. Etinio pagrindimo problema. L. Kohlberg hierarchinė moralinio aiškinimo (pagrindimo) vystymosi. Moralinio pagrindimo lygiai ir jų pakopos. Etiško sprendimo priėmimas. Etiško sprendimo priėmimo žingsniai. Etiško sprendimo priėmimas. Etiško sprendimo svarba. Užduotis.
  Etika, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-08-03
 • Etiškas vadovas

  PowerPoint pristatymas. Vadovo asmenybės požymiai. Vadovui būdingas asmenybės struktūros modelis. Kas skatina vadovo aktyvumą. Teigiamo ir neigiamo vadovo požymiai. Vadovo charakterio bruožai.
  Etika, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-03-21
 • Etiško sprendimo priėmimas

  PowerPoint pristatymas. Etinių sprendimų priėmimas organizacijoje. Etinės problemos kyla iš konfliktų. Gautas tarnybinis pranešimas. Motyvai ir tikslai. Alternatyvos. Teigiamos ir neigiamos alternatyvos.
  Etika, pristatymas(14 skaidrių)
  2007-08-06
 • Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė (2)

  PowerPoint pristatymas. Truputis istorijos. Grupės mandatai. Europos mokslo ir naujų technologijų etikos grupė. Europos komisijos ir grupės santykis. Kad būtų paisoma skirtingų etinių aspektų, grupės nariais yra... Pagrindiniai grupės darbo principai. Prieš priimant ir teikiant grupės nuomonę komisijai. Grupės darbo reglamentavimas. Etinės problemos dėl kurių grupės nuomonė yra perduota Europos komisijai. Daugiau informacijos.
  Etika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-02-20
 • Įmonės etikos kodeksas (2)

  PowerPoint pristatymas. Bendrovės "Tomita" etikos kodeksas. Kodekso tikslai. Darbuotojas laikosi etikos kodekso nuostatų, jei... Santykiai su darbuotojais. Efektyvus vadovavimas. Įmonės vadovas privalo. Darbuotojų tarpusavio santykiai. Darbuotojų bendravimo ypatumai. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Konfliktų sprendimo būdai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Išvados.
  Etika, pristatymas(34 skaidrės)
  2005-10-16
 • Išmintis

  PowerPoint pristatymas. Seneka "Laiškai Liucijui". Konfucijus "Apmąstymai ir pašnekesiai". Lao dzė "Dao de dzing". Hermanas Hesė "Paslaptys". Hermanas Hesė "Sidharta". Platonas. Platonas "Puota". Platonas "Valstybė". Aristotelis. Aristotelis "Nikomacho etika". Epikūras. Epikūras "Laiškas Menoikėjui".
  Etika, pristatymas(20 skaidrių)
  2006-12-11
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
Puslapyje rodyti po